τεχνικεσ υπηρεσιεσ / πραγματογνωμοσυνεσ

Οι δυνατότητες μας εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών τεκμηρίωσης της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ γεγονότος και επελθόντος αποτελέσματος. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κατανόηση επί των επίμαχων θεμάτων στην νομική και ασφαλιστική αγορά, διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα υποστήριξης και εξυπηρέτησης προς τους πελάτες μας πάντα σύμφωνα με εγγύηση ποιότητας του πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2015 με το οποίο είμαστε πιστοποιημένοι απο την Lloyd’s Register. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής:

Μετά την πρώτη μας επαφή, εξετάζουμε ενδελεχώς τις συνθήκες του συμβάντος, επισκεπτόμαστε άμεσα τον τόπο όπου συνέβη το περιστατικό και διενεργούμε επιτόπια αυτοψία, όσες φορές χρειαστεί. Στην συνέχεια, ανάλογα με τα ευρήματα, γίνεται ενημέρωση του πελάτη μας με σύνταξη σχετικού ενημερωτικού σημειώματος. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις παρατηρήσεις του πελάτη μας, συντάσσουμε την τελική μας έκθεση για χρήση κατα την κρίση του πελάτη μας. Χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (e-mail, internet κλπ) σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των εκθέσεων μας τις οποίες στηρίζουμε με αυτοπρόσωπη παρουσία μας ως ειδικοί μάρτυρες ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής (δικαστήρια κλπ). Παραμένουμε δίπλα στους πελάτες μας μέχρι η υπόθεσή τους να φτάσει στο τέλος της.

Διαπιστευμενοι απο:

Certified Quality to ISO9001 and the logo of the certifying body, Lloyd's Register
Certified by the Technical Chamber of Greece Logo
Certified by the FUEDI organization
Certified by the EVU body

Οι Υπηρεσιεσ μασ 

Οι αναφερόμενες στην παρούσα σελίδα υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ορισμένες μόνο κύριες ομάδες. Ως εκ τούτου, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις σας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.

ερευνα ρευματοκλοπησ

Ελεγχος ευρημάτων ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ) και προσδιορισμός αν η ρευματοκλοπή είναι πραγματική ή εικαζόμενη. Μάθε περισσότερα.

ΑστιΚΗ ΕυθΥνη

Εξακρίβωση αιτίας, αιτιώδης συνάφειας, πιθανών παραλείψεων και αποτίμηση κόστους ζημίας. Μάθε περισσότερα.

Προασφαλιστικες επιθεωρησεις

Απευθύνεται σε ασφαλιστικές εταιρίες. Ελεγχος επικινδυνότητας και δηλωθέντων αξιών. Μάθε Περισσότερα.

ηλεκτρονικη απατη & Θεματα διαδικτυου

Ανάλυση συστημάτων και συνδέσεων, εξουσιοδοτημένης χρήσης, IP, DNS records και δυνατότητα ταυτοποίησης χρήστη. Μάθε περισσότερα.

ερευνα οδικου τροχαιου ατυχηματοσ

Επιθεώρηση οχημάτων και τόπου ατυχήματος και διενέργεια περαιτέρω υπολογισμών ανακατασκευής με χρήση του λογισμικού PC-CRASH. Μάθε περισσότερα.

ελεγχοσ επΑρκειας & ορθοτητασ ασφαλισης

Μελέτη ασφαλιστήριου συμβολαίου και έλεγχος πληρότητας ασφαλιστικών καλύψεων. Μάθε περισσότερα.

Δικαστικη στηριξη

Αρραγής και στενή συνεργασία με τον δικηγόρο της επιλογής σας. Μάθε περισσότερα.

ΕπιβλΕψεις Φορτώσεων ΕμπορευμΑτων

Πιστοποίηση αποδεκτής κατάστασης μεταφορικού μέσου και μεταφερόμενων προϊόντων. Μάθε περισσότερα.

ζημιεσ απο φωτια

Eντοπισμός αρχικής εστίας και αιτίας, αποτίμηση διασωθείσας αξίας και κόστους αποκατάστασης ζημίας. Μάθε περισσότερα.

μηχανολογικες βλάβες & Βραχυκυκλωμα

Εξακρίβωση αιτιών, ανάλυση και αποτίμηση ζημίας. Μάθε περισσότερα.

Εκτιμηση αξιων - κτιριακα & εξοπλισμοσ

Εκτίμηση εμπορικής και/ή κατασκευαστικής αξίας. Μάθε περισσότερα.

ζημιεσ μεταφορών

Εξακρίβωση αιτιών, ανάλυση και αποτίμηση ζημίας. Μάθε περισσότερα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΩΝ

Κατάθεση νέου ή προστασία από κλεψίτυπο τρίτων. Μάθε περισσότερα.

ΕκτιμΗσεις Επικινδυνότητας

Εντοπισμός ενδεχόμενου κινδύνου κατά την λειτουργία μιας εγκατάστασης. Μάθε Περισσότερα.

ζημιεσ οχηματων

Αποτίμηση αξίας επισκευής. Μάθε περισσότερα.

Ηλετρονικεσ βλαβεσ & βλαβεσ υπολογιστων

Τοπική ή εργαστηριακή εξακρίβωση ζημίας hardware και περαιτέρω ανάλυση. Μάθε περισσότερα.

εργατικα ατυχηματα

Έλεγχος δεδομένων για συσχέτιση παραλείψεων με το επέλθον συμβάν, έλεγχος υπαιτιότητας και περαιτέρω έρευνα. Μάθε Περισσότερα.

κακοτεχιεσ κατασκευων

Εξακρίβωση κακοτεχνίας και εκτίμηση κόστους αποκατάστασης. Μάθε περισσότερα.

Ζημίες από Κλοπή & Βανδαλισμους

Εξακρίβωση αιτιών, ανάλυση και αποτίμηση ζημίας. Μάθε περισσότερα.

marine (σκΑφη, πλοΙα και φορτΙα)

Προστασία και αποζημίωση (P&I), ναυτική ασφάλιση και επιθεώρηση. Μάθε περισσότερα.

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646