ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οn-line

(Νόμος Ν.2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμων Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50Α' & Ν.4530/30.03.2018/ΦΕΚ.59Α')

Πίνακας Περιεχομένων  |  ΝΕΟΣ Πίνακας ποινών ΚΟΚ (Πρόστιμα, Point System, Ερωτήσεις)  |  Πίνακας ορίων ταχύτητας | Πινακίδες

Κυρώνεται ο Νέος Κώδικας οδικής Κυκλοφορίας, όπως αναθεωρήθηκε από την Επιτροπή Αναθεωρήοεως του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας, που συστάθηκε με την 75351/804/14.8.1996 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 715 Β’), όπως τροποποιήθηκε με τις 83719/1035/4.11.96 (ΦΕΚ 1025 Β’) και 88221/1216/20.12.96 (ΦΕΚ 1190 Β’) όμοιες αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α’) και με τον Ν,4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α’) οποίος έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1 : Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα

Άρθρο 2 : Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άρθρο 3 : Υποδείξεις και Σήματα που δίνουν οι Τροχονόμοι

Άρθρο 4 : Σήμανση οδών με πινακίδες

Άρθρο 5 : Οριζόντια σήμανση οδών

Άρθρο 6 : Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία Οχημάτων

Άρθρο 6α : Φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες (Προστέθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Νόμου Ν.4530/18)

Άρθρο 7 : Φωτεινή σηματοδότηση για τους Πεζούς

Άρθρο 7α : Ειδική σήμανση, σηματοδότηση και διαμόρφωση των χώρων κυκλοφορίας για άτομα με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 8 : Σήμανση ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων

Άρθρο 9 : Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς

Άρθρο 10 : Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης

Άρθρο 11 : Επιγραφές - Διαφημίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Άρθρο 12 : Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 13 : Οδηγοί

Άρθρο 14 : Ζώα, Αναβάτες αλόγων και συνοδοί Ζώων

Άρθρο 15 : Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κ.λ.π.

Άρθρο 16 : Θέση επί της οδού

Άρθρο 17 : Προσπέρασμα - Κυκλοφορία σε στοίχους

Άρθρο 18 : Διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα

Άρθρο 19 : Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων

Άρθρο 20 : Ορια ταχύτητας

Άρθρο 21 : Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων

Άρθρο 22 : Κίνηση πρός τα πίσω

Άρθρο 23 : Αλλαγή κατεύθυνσης

Άρθρο 24 : Επιβράδυνση

Άρθρο 25 : Ειδικοί κανόνες για τα οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών

Άρθρο 26 : Ισόπεδοι οδικοί κόμβοι και υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας

Άρθρο 27 : Ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις

Άρθρο 28 : Οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές

Άρθρο 29 : Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σύραγγες

Άρθρο 30 : Ανοιγμα των θυρών οχημάτων

Άρθρο 31 : Εμπόδια στο οδόστρωμα

Άρθρο 32 : Φόρτωση οχημάτων

Άρθρο 33 : Μεταφορά επιβατών με οχήματα

Άρθρο 34 : Στάση και στάθμευση

Άρθρο 35 : Κανόνες χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης

Άρθρο 36 : Κανόνες χρήσης των φώτων οχημάτων

Άρθρο 37 : Ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις

Άρθρο 38 : Κανόνες κυκλοφορίας πεζών

Άρθρο 39 : Συμπεριφορά των οδηγών πρός τους πεζούς

Άρθρο 40 : Ειδικοί Κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλεττών και τρίτροχων οχημάτων

Άρθρο 41 : Ειδικοί Κανόνες για συνοδείες, πομπές και κίνηση αμαξιδίων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή βρεφών

Άρθρο 42 : Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών

Άρθρο 43 : Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος

Άρθρο 44 : Οχήματα άμεσης ανάγκης - Εργα στις οδούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45 : Ειδικές υποχρεώσεις οδηγών και πεζών προς τα Αστυνομικά όργανα και τους σχολικούς τροχονόμους

Άρθρο 46 : Ακινητοποίηση οχήματος

Άρθρο 47 : Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς

Άρθρο 48 : Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου

Άρθρο 49 : Αγώνες στις οδούς και στις πίστες

Άρθρο 50 : Τεκμήριο υπαιτιότητας

Άρθρο 51 : Πραγματογνώμονες

Άρθρο 52 : Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' : ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 53 : Διαστάσεις και βάρη οχημάτων

Άρθρο 54 : Ελξη οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' : ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 55 : Τροχοπέδηση αυτοκινήτων οχημάτων

Άρθρο 56 : Τροχοπέδηση ρυμουλκούμενων

Άρθρο 57 : Τροχοπέδηση συνδυασμών οχημάτων

Άρθρο 58 : Τροχοπέδηση μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων

Άρθρο 59 : Τροχοπέδηση ποδηλάτων

Άρθρο 60 : Τροχοπέδηση ζωήλατων οχημάτων

Άρθρο 61 : Τροχοπέδηση αγροτικών μηχανημάτων

Άρθρο 62 : Τροχοπέδηση μηχανημάτων έργων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' : ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ)

Άρθρο 63 : Φώτα πορείας (μεγάλα)

Άρθρο 64 : Φώτα διασταύρωσης (μεσαία)

Άρθρο 65 : Φώτα θέσης (μικρά)

Άρθρο 66 : Φώτα όγκου και φώτα πλευρικά

Άρθρο 67 : Φώς πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας

Άρθρο 68 : Φώτα τροχοπέδησης

Άρθρο 69 : Φώτα ομίχλης

Άρθρο 70 : Φώτα οπισθοπορείας

Άρθρο 71 : Φωτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας) και φώτα έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 72 : Αντανακλαστήρες

Άρθρο 73 : Γενική διάταξη ηλεκτρικού συστήματος

Άρθρο 74 : Φώτα μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών 

Άρθρο 75 : Φώτα τριτρόχων οχημάτων

Άρθρο 76 : Φώτα ποδηλάτων

Άρθρο 77 : Φώτα ζωήλατων οχημάτων

Άρθρο 78 : Φώτα αγροτικών μηχανημάτων

Άρθρο 79 : Φώτα μηχανημάτων έργων

Άρθρο 80 : Γενικές διατάξεις για τον φωτισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 81 : Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων

Άρθρο 82 : Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 83 : Εξωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' : ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 84 : Έγκριση τύπου οχημάτων

Άρθρο 85 : Στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα

Άρθρο 86 : Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

Άρθρο 87 : Γενική απογραφή και ταξινόμηση οχημάτων

Άρθρο 88 : Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων

Άρθρο 89 : Μεταβολή στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας

Άρθρο 90 : Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

Άρθρο 91 : Κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων στο εξωτερικό - Κυκλοφορία ξένων αυτοκινήτων

Άρθρο 92 : Αφαίρεση αδείας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας

Άρθρο 93 : Παύση κυκλοφορίας οχήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' : ΑΔΕΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Άρθρο 94 : Kατηγoρίες αδειών oδήγησης αυτοκινήτων τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών - Κυρώσεις - Αδειες εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών

Άρθρο 95 : Ισχύς αδειών οδήγησης

Άρθρο 96 : Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων

Άρθρο 97 : Άδειες οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων

Άρθρο 98 : Ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης

Άρθρο 99 : Παραχώρηση της οδήγησης οχήματος

Άρθρο 100 : Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός

Άρθρο 101 : Χρήση βοηθητικών οργάνων κατά την οδήγηση

Άρθρο 102 : Eιδικό σήμα αναγνώρισης νέων oδηγών αυτoκινήτων oxημάτων και οδηγών ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Άρθρο 103 : Επιβολή διοικητικών μέτρων

Άρθρο 104 : Επιβολή προστίμων από Αστυνομικά όργανα

Άρθρο 105 : Δικονομικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' : ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 106 : Aνάκληση άδειας ικανότητας oδηγoύ

Άρθρο 107 : Σύστημα ελέγxoυ συμπεριφoράς των oδηγών

Άρθρο 108 : Kέντρo Oδικών Πληρoφoριών

Άρθρο 109 : Δημoσίευση απoφάσεων

Άρθρο 110 : Τελικές διατάξεις

Επίλογος: Θεώρηση

ΤΕΛΟΣ

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646