υπομνημα

Επικοινωνήστε μαζί μας (με την παρακάτω φόρμα) για μια εμπιστευτική πρώτη εκτίμηση της περίπτωσής σας.

Θα χαρούμε να βρουμε τρόπους να σας βοηθήσουμε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ενημερώσετε τον δικηγόρο σας για εμάς ώστε να συνεργαστούμε στενά μαζί του.

Ακουλουθήστε μας:

impressum

Γκλαβόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ

Διεύθυνση: Βας. Όλγας 223, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54646

E-mail: info@glavopoulos.gr

Eπείγουσα Γραμμή Βοήθειας+30-6944781777 (κλικ για να καλέσετε)

Σταθερό: +30-2310424363 (κλικ για να καλέσετε)

Φαξ: +30-2310-424372

ΑΦΜ:  EL-082738015

ΔΟΥ:  Ζ’ Θεσσαλονίκης

ΓΕΜΗ: 121816304000

Πως θα μας βρειτε

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων πελατών και/ή επισκεπτών που λαμβάνει μέσω κάθε φύσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Χωρίς την γραπτή συναίνεσή σας, δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν καταρχάς πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις που μια τέτοια ενέργεια επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας στο personal-data@glavopoulos.gr για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το εκάστοτε από τα παραπάνω δικαιώματα ασκείται με κοινοποίηση εγγράφου προς την Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ με τους εξής τρόπους: α) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ, Βασ.Ολγας 223, ΤΚ54646 Θεσσαλονίκη» β) ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση personal-data@glavopoulos.gr (αλλά θα πρέπει να λάβετε κατόπιν σχετική επιβεβαίωση για την ορθή λήψη του μηνύματός σας από μας) γ) με φαξ στο 2310-424372 Όλα τα αρχεία και τα στοιχεία που τυχόν μεταφορτώνονται (uploaded) σε εμάς καλύπτονται από την σύμβαση εχεμύθειας που τηρούμε απαρέγκλιτα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ για τη μελέτη της υπόθεσης. Αν ο εντολέας-πελάτης εκδηλώσει την επιθυμία να διακόψει τη συνεργασία του με εμάς μπορεί να ζητήσει τον φυσικό και/ή ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης του, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ενδέχεται, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, να επεξεργαζόμαστε, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει. Το περιεχόμενο της παρούσας «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ως συνέπεια αναβάθμισης, μετατροπής ή εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τον διαδικτυακό μας τόπο. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ώστε να ενημερώνεστε για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική. Κατα την σύνταξη του παρόντος κειμένου, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου είναι: ►►Ελλάδα: Νόμος 2472/1997, Νόμος 3471/2006, Άρθρο 7 Νόμου 2819/2000, Νόμος 4194/2013, Προεδρικό Διάταγμα 207/1998 και 79/2000, Κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ►►Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγία 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ 11. Προστασία Καταναλωτή Οι υπηρεσίες που αναφέρουμε ότι παρέχουμε, αποτελούν συνάψεις σύμβασης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες διέπονται και από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή). Μία σύμβαση με εμάς θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή προκαταβολής προς την Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ. Ο χρήστης/πελάτης ρητά συμφωνεί ότι η έναρξη παροχής των υπηρεσιών ξεκινά από αυτό το χρονικό σημείο. 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ για κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά από την χρήση του παρόντος κόμβου όπως αναφέραμε στις προηγούμενες παραγράφους, είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ έχει ως πάγια επιδίωξη να επιλύει φιλικά και εξωδικαστικά οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που εσείς ως χρήστης/επισκέπτης/πελάτης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από τεχνικής ή νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο, πληροφορία ή θέμα στον παρόντα ιστότοπο, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας είτε στο personal-data@glavopoulos.gr είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646