Πινακίδες Σήμανσης ΚΟΚ

Κάντε κλίκ πάνω στις εικόνες για να δείτε τις πινακίδες σήμανσης συγκεντρωτικά ανα κατηγορία.

Οι κατηγορίες σήμανσης αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)
 • Επικίνδυνες θέσεις
 • Προσβάσεις οδικών κόμβων
 • Προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων
Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-41) τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν.

Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής:

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (P)
 • Προτεραιότητα
 • Απαγορεύσεις ή περιορισμούς
 • Υποχρεώσεις

Οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (Ρ-1 μέχρι Ρ-77) τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται. Επιτρέπεται: α) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο η ρύθμιση περιορίζεται στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει η πρόσθετη πινακίδα. β) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο εξαιρείται από τη ρύθμιση η συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει η πρόσθετη πινακίδα. Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής:

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις Ρυθμιστικές Πινακίδες της Κυκλοφορίας

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π)
  • Προειδοποιήσεις κατευθύνσεων
  • Κατευθύνσεων
  • Αριθμήσεις οδών και χιλιομετρήσεων
  • Τοπωνυμιών
  • Επιβεβαιώσεων
  • Χρησίμων πληροφοριών για τους οδηγούς οχημάτων
  • Ενδείξεις εγκαταστάσεων

  Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-94) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κ.λπ.).

  Οι πινακίδες Π-17 ή Π-58 ή Π-59, εκτός της πληροφοριακής τους σημασίας, ειδοποιούν τους χρήστες των οδών ότι οι εφαρμοζόμενοι στις κατοικημένες περιοχές κανονισμοί κυκλοφορίας, όπως ο περιορισμός της ταχύτητος, η απαγόρευση χρήσης ηχητικών οργάνων, προειδοποιήσεων κ.λπ. ισχύουν από την πινακίδα Π-17 ή Π-58 μέχρι την πινακίδα Π-18 ή Π-59, εκτός των τμημάτων εκείνων της οδού, εντός κατοικημένης περιοχής, στα οποία, με άλλες πινακίδες, παρέχεται ειδοποίηση για διαφορετικούς τυχόν κανονισμούς. Ρυθμιστικές πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται στην αυτή θέση με την πινακίδα

   Π-17 ή Π-58 ισχύουν σε όλο το μήκος της οδού, εντός της κατοικημένης περιοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό με άλλες πινακίδες, οε ορισμένα τμήματα της οδού αυτής. Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής : 

  Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις Πληροφοριακές Πινακίδες.

  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (ΠΡ)
  Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ-18β) τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με άλλες (κύριες) πινακίδες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση μήκος και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων πινακίδων.

  Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι ως εξής:

  Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις Πρόσθετες Πινακίδες.

  Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

  Η τοποθεσια μασ:

  Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

  Βασ. Ολγας 223 

  2ος Όροφος

  Θεσσαλονίκη,  54646