ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οn-line

(Νόμος Ν.2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμων Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50Α' & Ν.4530/30.03.2018/ΦΕΚ.59Α')

Πίνακας Περιεχομένων  |  ΝΕΟΣ Πίνακας ποινών ΚΟΚ (Πρόστιμα, Point System, Ερωτήσεις)  |  Πίνακας ορίων ταχύτητας | Πινακίδες

mailΑΡΘΡΟ 4, παραγρ.5 : ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (Πρ) από πινακίδα αρ. Πρ1 έως Πρ18β


α/α

Περιγραφή πινακίδας Εικόνα πινακίδας
Πρ-1 Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτή κανόνας ή περιορισμός (πχ 200 μ) Πρ-1
Πρ-2 Μήκος του επικινδύνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα κανόνας ή περιορισμός (πχ 1 χιλιόμετρο) Πρ-2
Πρ-3α Αρχή ισχύος πινακίδας, Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί..(πχ 10μ) από την θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους Πρ-3α
Πρ-3β Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40 που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί..(πχ 5μ) και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας Πρ-3β
Πρ-3γ Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί..(πχ 10μ) από την θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους Πρ-3γ
Πρ-4α Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού Πρ-4α
Πρ-4β Επανάληψη ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ40 που τοποθετείται κάθετα πρός τον άξονα της οδού Πρ-4β
Πρ-4γ Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40 που τοποθετείται κάθετα στον άξονα της οδού Πρ-4γ
Πρ-4δ Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια Πρ-4δ
Πρ-4ε Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.Ως αναπηρικά οχήματα νοούνται αυτά των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία φέρουν στο άνω δεξιό μέρος του πίσω κρυστάλλου το ειδικό σήμα, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Πρ-4ε
Πρ-5 Πάγος Πρ-5
Πρ-6 Βροχή Πρ-6
Πρ-7 Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (πχ α-β) Πρ-7
Πρ-8 Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση μορφής (πχ α-β) Πρ-8
Πρ-9 Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση μορφής (πχ α-γ) Πρ-9
Πρ-10 Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση μορφής (πχ α-β) Πρ-10
Πρ-11 Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση μορφής (πχ α-β) Πρ-11
Πρ-12 Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση μορφής (πχ α-γ) Πρ-12
Πρ-13 Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση μορφής (πχ α-β) Πρ-13
Πρ-14α Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά Πρ-14α
Πρ-14δ Επικίνδυνη κλειστή στροφή δεξιά Πρ-14δ
Πρ-15α Ανακάμπτων ελιγμός αριστερά Πρ-15α
Πρ-15δ Ανακάμπτων ελιγμός δεξιά Πρ-15δ
Πρ-16 : Επιτρέπεται μόνο για την συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο παρακάτω
Πρ-16α Ζωήλατο όχημα Πρ-16α
Πρ-16β Χειράμαξα Πρ-16β
Πρ-16γ Ποδήλατο Πρ-16γ
Πρ-16δ Μοτοποδήλατο Πρ-16δ
Πρ-16ε Μοτοσυκλέτα Πρ-16ε
Πρ-16στ Επιβατικό όχημα Πρ-16στ
Πρ-16ζ Επιβατικό με ρυμουλκούμενο ενός άξονα (τρέιλερ) Πρ-16ζ
Πρ-16η Αγροτικό μηχάνημα Πρ-16η
Πρ-16θ Λεωφορείο ή τρόλεϊ Πρ-16θ
Πρ-16ι Φορτηγό αυτοκίνητο Πρ-16ι
Πρ-16ια Φορτηγό αρθρωτό (ΚΟΝΤΑΙΙΝΕΡ container) Πρ-16ια
Πρ-16ιβ Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (ΝΤΑΛΙΚΑ) πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα Πρ-16ιβ
Πρ-16ιγ Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέιλερ) Πρ-16ιγ
Πρ-16ιδ Οχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες Πρ-16ιδ
Πρ-16ιε Τροχιόδρομος Πρ-16ιε
Πρ-17(α+δ) Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο ή συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16) Πρ-17αδ
Πρ-18α Επιτρέπεται μόνο για τα ΤΑΧΙ Πρ-18α
Πρ-18β Εξαιρούνται μόνο τα ΤΑΧΙ Πρ-18β
Πρ-19α Ηλεκτροκίνητα Οχήματα. Στην περίπτωση που η πινακίδα χρησιμοποιείται για τη στάση/στάθμευση, αυτή ισχύει μόνο για τη διάρκεια επαναφόρτισης του οχήματος Πρ-19α
Πρ-19β Εξαιρούνται τα Ηλεκτροκίνητα Οχήματα. Στην περίπτωση που η πινακίδα χρησιμοποιείται για τη στάση/στάθμευση, αυτή ισχύει μόνο για τη διάρκεια επαναφόρτισης του οχήματος Πρ-19β

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646