ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Απευθυνόμαστε σε δικηγόρους, επαγγελματίες ή επιχειρήσεις πάσης φύσεως (περιλαμβανομένων και εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών).

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων πραγματογνωμοσυνών είτε για δικαστική χρήση (αμυντική ή επιθετική) και/είτε για εξωδικαστική διαπραγμάτευση με την τράπεζα συντάσσοντας πίνακες με αριθμητικά δεδομένα μετά από ενδελεχή έλεγχο των τραπεζικών συμβάσεων και των καρτελών των δανειακών κινήσεων.

Στην έκθεσή μας περιλαμβάνεται σχολιασμός της τυχόν καταχρηστικής συμπεριφοράς της τράπεζας όπως πηγάζει από τις κινήσεις των δανειακών καρτελών σύμφωνα με την εξωσυμβατική ευθύνη της εκάστοτε τράπεζας από την παροχή των εμπορικών τραπεζικών υπηρεσιών, τον κώδικα τραπεζικής δεοντολογίας και τις επιταγές διοικητικών οργανισμών.

Ενδεικτικά μία  τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Ανακοπής κατα διαταγής πληρωμής

 • Αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής

 • Διαπραγμάτευσης με την τράπεζα

 • Υπολογισμό ζημίας που τυχόν έχει υποστεί ο επενδυτής/καταθέτης από τραπεζικά επενδυτικά προϊόντα

Συμβάλλουμε στην επίλυση οικονομικών θεμάτων, πάντοτε σε συνεργασία με τον δικηγόρο της επιλογής σας με:

 • Ενορκες καταθέσεις, και/ή μαρτυρικές καταθέσεις (σε όλη την Ελληνική επικράτεια) επί θεμάτων που προκύπτουν από τραπεζικές συναλλαγές 

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε περιπτώσεις διευθετήσεων οφειλών με τραπεζικά ιδρύματα

Μιλήστε μαζί μας σήμερα χωρίς καμία υποχρέωσή σας.

Certified Quality to ISO9001 and the logo of the certifying body, Lloyd's Register
Certified by the Technical Chamber of Greece Logo
Certified by the FUEDI organization
Certified by the EVU body

Μελετεσ βιωσιμοτητασ

Για χρήση από τράπεζες, πιστωτές και επενδυτές. 

Στις μελέτες μας τεκμηριώνεται η οικονομοτεχνική ιστορικότητα των τελευταίων ετών, οι προοπτικές της πορείας της επιχείρησης, η ανασκόπηση και οι προοπτικές του κλάδου δραστηριότητας, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της επιχείρησης με ταυτόχρονη εκτίμηση της τρέχουσας αξίας της περιουσίας της. Αφορούν επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών, εν λειτουργία στις σημερινές συνθήκες κρίσης.

Σκοπός των μελετών μας είναι να αποδειχτεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης ώστε να προχωρήσει μία συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων με πιστωτικό ίδρυμα, μιας πιθανής νέας χρηματοδότησης ή μιας επένδυσης/εξαγοράς από τρίτον. Περιλαμβάνεται και η ταμειακή πρόβλεψη (cash flow projection).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ σε chf

Πλήρης τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνης για τεκμηρίωση της καταχρηστικότητας εκταμίευσης δανείου σε ελβετικό φράγκο προς δικηγόρους, επαγγελματίες ή επιχειρήσεις πάσης φύσεως (περιλαμβανομένων και εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών).

Η πολύχρονη πείρα μας στο συγκεκριμένο θέμα, μας δίνει επίσης την δυνατότητα μια ολοκληρωμένης στήριξης σε δικηγόρους και συγκεκριμένα:

 • Ενορκες καταθέσεις, και/ή μαρτυρικές καταθέσεις (σε όλη την Ελληνική επικράτεια)

 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων πραγματογνωμοσυνών

Για να δείτε ένα ρεαλιστικό παράδειγμα ζημίας δανείου εκταμίευσης (σε CHF), κάντε κλίκ εδώ.

Ενδεικτικά, μία έκθεση πραγματογνωμοσύνης δανείου σε ελβετικό φράγκο δύναται να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Αριθμητική ζημία σε ευρώ στο τρέχον δανειακό υπόλοιπο, στο αποπληρωθέν κεφάλαιο, στους τόκους και στα τραπεζικά έξοδα

 • Πλήρη σχολιασμό των καταχρηστικοτήτων από πλευράς της τράπεζας (για νομική χρήση ή σε περίπτωση διακανονισμού)

Αναλυτικότερα για τις υπηρεσίες μας δείτε παρακάτω και/ή επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς καμία υποχρέωση σας κάνοντας κλικ εδώ.

Οι Υπηρεσιεσ μασ 

Οι αναφερόμενες στην παρούσα σελίδα υπηρεσίες μας, περιλαμβάνουν ορισμένες μόνο κύριες ομάδες. Ως εκ τούτου, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις απαιτήσεις σας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.

Ανάλυση της οφειλής (τι χρήματα εκταμιεύτηκαν πραγματικά, τι καταβλήθηκαν, πόσοι τόκοι χρεώθηκαν και λοιπές τραπεζικές προμήθειες), έλεγχος τρέχοντος δανειακού υπολοίπου

Αριθμητική ζημία σε ευρώ για εφαρμοζόμενους καταχρηστικούς όρους Γ.Ο.Σ. (εκτοκισμό 360 ημερών αντί 365 ημερών, εισφορά Ν. 128/75, ζημία από εφαρμοζόμενο Libor CHF σε σχέση με το Libor CHF όπως δημοσιεύεται σε επίσημα έγγραφα)

Εύρεση των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποπληρωμών (στην περίπτωση που η τράπεζα δεν τις δίνει)

Έλεγχο των επιτοκίων (για εξακρίβωση του συμβατικά συμφωνηθέντος με το σύστημα εκτοκισμού της τράπεζας)

Έλεγχος για την νομιμότητα της καταγγελίας και της διαταγής πληρωμής (εφόσον υπήρξαν)

Προαιρετικά, έλεγχος της ευθύνης του τυχόν τραπεζικού εγγυητή

Προαιρετικά, έλεγχος των αρχών υπεύθυνου δανεισμού. Σχολιασμός των καλυμμάτων (ενυπόθηκων ή μη)

Προαιρετικά, μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης για τραπεζική ή φορολογική χρήση

Παράδοση της έκθεσής μας εντός χρονικών ορίων που προκαθορίζόνται κατά την ανάθεση

Δυνατότητα διορθώσεων στην έκθεση (πριν την τελική οριστικοποίηση της έκθεσης) πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με τον δικηγόρο επιλογής του πελάτη. 

Γιατι να μασ επιλεξετε:

 •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
 • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
 • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646