ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οn-line

(Νόμος Ν.2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμων Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50Α' & Ν.4530/30.03.2018/ΦΕΚ.59Α')

Πίνακας Περιεχομένων  |  ΝΕΟΣ Πίνακας ποινών ΚΟΚ (Πρόστιμα, Point System, Ερωτήσεις)  |  Πίνακας ορίων ταχύτητας | Πινακίδες

mailΑΡΘΡΟ 4, παραγρ.2 : ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) από πινακίδα αρ. K1 έως K41


α/α

Περιγραφή πινακίδας Εικόνα πινακίδας
Κ-1α Επικίνδυνη αριστερή στροφή K-1α
Κ-1δ Επικίνδυνη δεξιά στροφή K-1δ
Κ-2α Επικίνδυνοι δύο αντίρροποι ή διαδοχικαί (συνεχείς) στροφές - η πρώτη αριστερά K-2α
Κ-2δ Επικίνδυνοι δύο αντίρροποι ή διαδοχικαί (συνεχής) στροφές - η πρώτη δεξιά K-2δ
Κ-3 Επικίνδυνη κατωφέρεια, (με κλίση όπως αναγράφεται στην πινακίδα) K-3
Κ-4 Απότομη ανωφέρεια, (με κλίση όπως αναγράφεται στην πινακίδα) K-4
Κ-5 Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές K-5
Κ-6α Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά K-6α
Κ-6δ Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά K-6δ
Κ-7 Κινητή γέφυρα K-7
Κ-8 Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού K-8
Κ-9 Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ K-9
Κ-10 Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού K-10
Κ-11 Επικύνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού K-11
Κ-12 Ολισθηρό οδόστρωμα K-12
Κ-13 Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνθετων αμμοχάλικο) K-13
Κ-14 Κίνδυνος απο πτώση βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρωμα K-14
Κ-15 Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών K-15
Κ-16 Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κλπ) K-16
Κ-17 Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου διαβάσεως ποδηλατιστών K-17
Κ-18 Κίνδυνος απο διέλευση οικοσίτων ζώων K-18
Κ-19 Κίνδυνος απο διέλευση άγριων ζώων K-19
Κ-20 Κίνδυνος λόγω εκτελόυμενων εργασιών στην οδό K-20
Κ-21 Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδοτήση K-21
Κ-22 Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών K-22
Κ-23 Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου) K-23
Κ-24 Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.Η πινακίδα αυτή σημαίνει επικείμενη είσοδο από μονόδρομο ή από τμήμα οδού που περιλαμβάνει δύο καταστρώματα χωρισμένα ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νησίδα, σε τμήμα οδού με κυκλοφορία επί του αυτού οδοστρώματος πρός τις δύο κατευθύνσεις, προσωρινά ή μόνιμα K-24
Κ-25 Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24) K-25
Κ-26 Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα K-26
Κ-27 Διασταύρωση με οδό, πάνω στην οποία αυτοί που κινούνται ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότηταK-27
Κ-28αΔιακλάδωση με κκάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότηταK-28a
Κ-28δΔιακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρίσουν προτεραιότηταK-28d
Κ-29αΔιακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότηταK-29a
Κ-29δΔιακλάδωσις με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότηταK-29d
Κ-30Κυκλικός κόμβος ή πλατεία με υποχρεωτική κυκλική πορείαK-30
Κ-31Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματαK-31
Κ-32Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματαK-32
Κ-33,Κ-34,Κ-35Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σ'αυτέςΚ-33,Κ-34,Κ-35
Κ-36Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμήςΚ-36<
Κ-37Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμήςK-37
Κ-38αΕπικίνδυνο έρεισμα αριστεράK-38α
Κ-38δΕπικίνδυνο έρεισμα δεξιάΚ-38δ
Κ-39Συχνή κυκλοφοριακή συμφώρησηK-39
Κ-40ΣήραγγαK-20
Κ-41Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματαK-41
Κ-42Κίνδυνος λόγω ομίχληςK-42
Κ-43Κίνδυνος λόγω παράλληλων διαβάσεων πεζών και ποδηλάτωνK-43
Κ-44Κίνδυνος λόγω κοινής διάβασης πεζών και ποδηλάτωνK-41

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646