ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οn-line

(Νόμος Ν.2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμων Ν.3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50Α' & Ν.4530/30.03.2018/ΦΕΚ.59Α')

Πίνακας Περιεχομένων  |  ΝΕΟΣ Πίνακας ποινών ΚΟΚ (Πρόστιμα, Point System, Ερωτήσεις)  |  Πίνακας ορίων ταχύτητας | Πινακίδες

mail


ΑΡΘΡΟ 4, παραγρ.3 : ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ρ) από πινακίδα αρ. Ρ1 έως Ρ77


α/α

Περιγραφή πινακίδας Εικόνα πινακίδας
P-1 Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.Η πινακίδα αυτή σημαίνει οτι στον κόμβο πρό του οποίου τοποθετούνται, οι οδηγοί πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στα οχήματα, τα οποία κινούνται στην άλλη οδό P-1
P-2

Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP).Η πινακίδα αυτή που τοποθετείται πρίν από κόμβο σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχήματος πρίν από την είσοδο στον κόμβο και παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα τα οποία κινούνται στην οδό πρός την οποία πλησιάζει.Η αυτή πινακίδα που τοποθετείται σε άλλα σημεία πλήν κόμβου, σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχήματος στη θέση της πινακίδας και μη εκ νέου εκκίνηση μέχρις ότου βεβαιωθεί ο οδηγός του ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο

P-2
P-3 Οδός προτεραιότητας P-3
P-4 Τέλος οδού προτεραιότητας P-4<
P-5 Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας του οδοστρώματος P-5
P-6 Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας του οδοστρώματος) P-6
P-7 Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα P-7
P-8 Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και πρός τις δύο κατευθύνσεις P-8
P-9 Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών P-9
P-10 Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες P-10
P-11Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλαταP-11
P-12Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλαταP-12
P-13
Απαγορεύεται η είσοδος στα φορτηγά αυτοκίνητα.Η αναγραφή αριθμού τόννων, είτε με λευκό χρώμα στο περίγραμμα του οχήματος είτε σε πρόσθετη πινακίδα, που τοποθετείται κάτω από την πινακίδα Ρ-13, σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει αν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος ή του συνδυασμού οχημάτων υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν

P-13
P-14
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο οχήμα, το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο, πλήν ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.Η αναγραφή αριθμού τόννων, είτε με λευκό χρώμα στο περίγραμμα του ρυμουκλκούμενου, είτε σε πρόσθετη πινακίδα, που τοποθετείται κάτω από την πινακίδα Ρ-14, σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει μόνον άν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει τον αριθμό αυτόν

P-14<
P-15Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούςP-15
P-16Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματαP-16
P-17Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξεςP-17
P-18Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματαP-18
P-19Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματαP-19
P-20Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (πχ σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα)P-20
P-21 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα (πχ 2) μέτρα P21
P-22 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα (πχ 3,5) μέτρα P22
P-23 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους (πχ 5) τόννους P23
P-24 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους (πχ 2) τόννους P24<
P-25 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδιασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει (π.χ 10) μέτρα P25
P-26 Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των (πχ 70) μέτρων από του προηγούμενου P26
P-27 Απαγορεύεται η αριστερή στροφή P27
P-28 Απαγορεύεται η δεξιά στροφή P28
P29 Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180 μοίρες) P29
P-30 Απαγορεύεται το προσπέρασμα των μηχανοκινήτων οχημάτων, πλήν των διτρόχων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο P-30
P-31 Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόννους να προσπερνούν άλλα οχήματα.Αναγραφή στην πινακίδα Ρ-31 ή πρόσθετη πινακίδα που τοποθετείται κάτω από την πινακίδα Ρ-31 μπορεί να μεταβάλλει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος πάνω από το οποίο ισχύει η απαγόρευση αυτή P31
P-32 Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό (πχ 50) χλμ.την ώρα.Αναγραφή αριθμού τόννων σε πρόσθετη πινακίδα που τοποθετείται κάτω από την πινακίδα Ρ-32 σημαίνει ότι ο περιορισμός της ταχύτητας αφορά μόνο οχήματα συνολικού βάρου που υπερβαίνει τον αριθμό αυτό P32
P-33 Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος) P33
P-34 Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση πρό του τελωνίου P34<
P-35 Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση πρό σταθμού διοδίων P35
P-35α Θέση/Σημείο επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων P35-a
P-36 Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα P36
P-37 Τέλος ορίου ταχύτητας το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (πχ 40) χλμ.την ώρα P37
P-38 Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα P38
P-39 Απαγορεύεται η στάθμευση.Η απαγόρευση αυτή ισχύει από την θέση της πινακίδας μέχρι του επόμενου σημείου συνάντησης με οδό και στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένη αυτή P39
P-40 Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει απο την θέση της πινακίδας μέχρι του επόμενου σημείου συνάντησης με οδό και στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένη αυτή P-40
P-41 Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας τους μονούς μήνες.Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των σταθμέυσεων εφαρμόζονται μόνο στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένη η πινακίδα αυτή P41
P-42 Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας τους ζυγούς μήνες.Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των σταθμέυσεων εφαρμόζονται μόνο στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένη η πινακίδα αυτή P42
P-43 Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας) P43
P-44 Εξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης P44<
P-45 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες P45
P-46 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων P46
P-47 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας πρός τα αριστερά P47
P-48 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας πρός τα δεξιά P48
P-49 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας πρός τα εμπρός P49
P-50 Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά P-50
P-50α Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά P-50a
P-50δ Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά P-50d
P-51α Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά P51a
P-51δ Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός η δεξιά P51d
P-52 Υποχρεωτική διέλευση είτε από την δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδος ή του εμποδίου P52
P-52α Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδος η του εμποδίου P52a
P-52δ Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου P52d
P-53 Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή P53
P-54 Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων οχημάτων) P54<
P-55 Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρομος απαγορευομένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο - έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες) P55
P-56 Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευομένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων που χρησιμοποιούν την οδόν) P56
P-57 Υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ 30) χλμ.την ώρα.Η πινακίδα αυτή σημαίνει ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν την οδό, στην οδό, στην είσοδο της οποίας είναι τοποθετημένη, πρέπει να κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα (π.χ 30) χλμ.την ώρα P57
P-58 Τέλος υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57 P58
P-59 Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιόνων σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου P59
P-60 Ανώτατη ταχύτητα περιοχής P-60
P-61 Εξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας P-61
P-62 Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος από φορτηγά αυτοκίνητα που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα P-62
P-63 Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (πχ 3 τόνους) P-63
P-64 Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά P-64
P-65 Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το αντίστοιχο σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτή την κατηγορία P-65
P-66 Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο P-66
P-66α Οδός μεικτής χρήσης από οχήματα και ποδήλατα P-66a
P-67 Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ P-67
P-67α Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων P-67a
P-68 Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων ή τρόλεϊ P-68
P-68α Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων P-68a
P-69 Χώρος στάθμευσης με κάρτα P-69
P-70 Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων πχ TAXI K-70
P-71 Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια P71
P-72 Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας P72
P-73α

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά

P73a
P-73δ

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά

P73d
P-74α Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά P74a
P-74δ Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά P74d
P-75 Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων P75
P-76 Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου P76
P-77 Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου P77

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646