μηχανολογικεσ βλαβεσ & Βραχυκυκλωμα

Σοβαροί τραυματισμοί, ζημίες ακόμα και απώλεια της ζωής πολύ συχνά είναι τα αποτελέσματα μιας μηχανολογικής βλάβης η αστοχίας μηχανισμού /βραχυκυκλώματος. Στην Γκλαβόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ κατέχουμε πολυετή εμπειρία στον εντοπισμό της συνάφειας μεταξύ αίτιου και αποτελέσματος και στην αποτίμηση υλικών ζημιών.

Η ευθύνη για τα αίτια της αστοχίας μπορεί να είναι αστική, μηχανική, ηλεκτρική και μεταλλουργική. Οι καταρτισμένοι τεχνικοί μας βοηθούν στην κατανόηση του προβλήματος και στην σύνταξη μια τεχνικής έκθεσης μετά πορίσματα και την αιτιώδη ανάλυση μας. Επιπλέον, κάνουμε διεξοδική έρευνα για να προσδιοριστεί αν υπήρξαν παρόμοιες βλάβες στα ίδια ή παρόμοια προϊόντα.

Μερικές από τις κύριες υπηρεσίες μας είναι:

 • Εξακρίβωση της ζημίας και των αιτιών της
 • Εξακρίβωση της τεχνολογικής/οικονομικής απαξίωσης
 • Ανάλυση του υπάρχοντος προγράμματος συντήρησης
 • Ανάλυση της στατιστικής ζημιών
 • Ανάλυση των δεδομένων λειτουργίας
 • Επαφές με τους κατασκευαστικούς οίκους
 • Συσκέψεις με τους Τεχνικούς Υπευθύνους του ζημιωθέντος
 • Αποτίμηση της διασωθείσας αξίας
 • Αποτίμηση κόστους αποκατάστασης της ζημίας
 • Προτάσεις εναλλακτικών λύσεων
 • Μελέτη και σχολιασμός της Ποινικής Δικογραφίας
 • Συνεργασία με τον Δικηγόρο/Νομικό σας Σύμβουλο
 • Υποστήριξη των απόψεων μας στο Δικαστήριο

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψτε στο κεντρικό μενού υπηρεσιών ή κάντε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο για να επικοινωνήστε μαζί μας.

Γιατι να μασ επιλεξετε:

 •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
 • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
 • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646