Διπλωματα ευρεσιτεχνίασ & πιστοποιητικα σχεδιων

Κατάθεση νέου ή προστασία από κλεψίτυπο (δηλ. αντιγραφή) από τρίτους που έχετε ήδη κατοχυρώσει – ιστορική εξέλιξη της ιδέας.

Περιλαμβάνει Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Industrial Property), Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright) και Διανοητική Ιδιοκτησία (Intellectual Property). 

Ο διεθνής όρος Propriete Intellectuelle ή Intellectual Property αποδίδεται με τον όρο Διανοητική Ιδιοκτησία όπου υπάγονται τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη δημιουργία ενός προϊόντος του νου, το οποίο αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο και περιλαμβάνει:

Την Πνευματική ιδιοκτησία (Propriete Litteraire et Artistique / Droit d’Auteur/Copyright) και τα συγγενικά δικαιώματα. 

Τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Propriete Industrille / Industrial Property) όπως εφευρέσεις, υποδείγματα χρησιμότητας, δικαιώματα επι φυτικών ποικιλιών, σήματα βιομηχανικά σχέδια και προστατευόμενες γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης.Εμείς, ανάλογα με την ανάθεση, προβαίνουμε σε: 

 • Μελέτη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας
 • Έρευνα του OBI και σε διεθνείς βάσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Έρευνα στην αγορά
 • Συσχέτιση προϋπάρχουσας γνώσης της ιδέας 
 • Συσχέτιση της ιδέας του αναθέτοντα με άλλη κλεψίτυπη (δηλ. αντιγραφή)
 • Προετοιμασία/Επεξεργασία τεχνικού φακέλου υποβολής στον OBI
 • Συνεργασία με τον Δικηγόρο/Νομικό σας Σύμβουλο
 • Υποστήριξη των απόψεων μας στο Δικαστήριο

  Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψτε στο κεντρικό μενού υπηρεσιών ή κάντε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο για να επικοινωνήστε μαζί μας.<,/h3>

  Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

  Η τοποθεσια μασ:

  Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

  Βασ. Ολγας 223 

  2ος Όροφος

  Θεσσαλονίκη,  54646