Προασφαλιστικεσ επιθεωρησεισ

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ένα συμβόλαιο με όρους που όταν, ο μη γένοιτο, το χρειαστούμε, στους όρους αυτούς θα σταθούν οι πάντες. Ο ασφαλιστής σήμερα υπάρχει και αύριο όχι. Το συμβόλαιο όμως θα βρίσκεται εκεί και θα μας ακολουθεί με τους αμείλικτους αλλά ξεκάθαρους όρους που περιλαμβάνει. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι – εξετάζοντας τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας σε σχέση με την πραγματικότητα που ασφαλίζετε.

Πιστεύουμε οτι οι Ασφαλιστικές Εταιρείες προσφέρουν ανεκτίμητη υπηρεσία στην κοινωνία. Φιλοδοξούμε να μετέχουμε στην υπηρεσία αυτή επί εικοσιτετραώρου βάσεως προσφέροντας τον συνδυασμό των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων μας μέσα στα αυστηρά πλαίσια των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπ’όψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας. 

Μία ενδελεχή προασφαλιστική επιθεώρηση αποτελεί την πεμπτουσία μια ολοκληρωμένης ασφάλισης καθώς θέτει τα θεμέλια για μία ομαλή συνεργασία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ικανοποιεί την επιτυχία του τριπτύχου: “Επακριβές underwriting, σωστή ασφάλιση, επιτυχής αποζημίωση”.

Στις προασφαλιστικές επιθεωρήσεις που ενεργούμε, δηλαδή στις επιθεωρήσεις που γίνονται πριν συναφθεί συμβόλαιο ασφάλισης για την διαπίστωση της επικινδυνότητας του υπό ασφάλιση χώρου, πάντα ερευνούμε και την περίπτωση εξωγενών κινδύνων λ.χ. μεταξύ των οποίων και τρομοκρατικές/κακόβουλες ενέργειες. Οι οποίες, ενδεχομένως να έχουν υψηλότερο δείκτη επικινδυνότητας όταν συνδυάζονται με τον κλάδο της επιθεωρούμενης εταιρείας και/ή με την γεωγραφική θέση που ευρίσκεται ο επιθεωρούμενος κίνδυνος και/ή με τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία/ιδιοκτήτη.

Τέλος, μια προασφαλιστική επιθεώρηση είναι όσο άρτια όσο η δυνατότητα του πραγματογνώμονα να την διενεργήσει, να την υποστηρίξει και να την τεκμηριώσει κάτω απο οποιαδήποτε Αρχή. Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι πραγματογνώμονές μας έχουν όχι απλά γνώση του αντικειμένου τους αλλά και ελεγμένες δεξιότητες στην γραπτή και προφορική επικοινωνία τους. Έτσι, ακόμα και τα πιο περίπλοκα ζητήματα γίνονται σαφή για τον πελάτη μας αλλά και στο δικαστήριο, έτσι ώστε τα συμφέροντα των πελατών μας να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά. Επιπρόσθετα:

  • Επιθεωρήσεις επικινδυνότητας παντός φύσεως
  • Υποστηρίζουμε τις απόψεις μας στο Δικαστήριο.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψτε στο κεντρικό μενού υπηρεσιών ή κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να επικοινωνήστε μαζί μας.

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646