Αλλαγές και Νέα Πρόστιμα του ΚΟΚ – Ν. 4530 – ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018

Αλλαγές και Νέα Πρόστιμα του ΚΟΚ – Ν. 4530 – ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018

Παραθέτουμε τις νέες αλλαγές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπου υστερόχρονα της 30-03-2018:  Για 60 ημέρες χάνουν την άδεια οδήγησης ΚΑΙ τις πινακίδες του οχήματος οι οδηγοί που (Άρθρο 29, Παρ 1): Παρκάρουν σε θέσεις ή διαβάσεις ΑΜΕΑ Χρησιμοποιούν κινητό χωρίς...