Ο σωστός τρόπος χειρογράφησης συμπλήρωσης δεδομένων στον δίσκο ταχογράφου

tachograph disk- central part

Σύμφωνα με την τρέχουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία  κάθε δίσκος ταχογράφου πρέπει να φέρει χειρόγραφες εγγραφές από τον οδηγό του οχήματος ως εξής (τα ονόματα κλπ στοιχεία είναι τυχαία):

ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ονοματεπώνυμο οδηγούΓεωργίου Νικόλαος
αφετηρία διαδρομήςΠρέβεζα
λήξη

διαδρομής
Αθήνα
ημερομηνία αρχής διαδρομής15.10.02
ημερομηνία τέλους διαδρομής16.10.02
αριθμός κυκλοφορίας οχήματοςΡΝΝ 1234
βάρος οχήματος (δεν είναι

υποχρεωτικό)
16
χιλιόμετρα οδομέτρου στο τέλος της διαδρομής176132
χιλιόμετρα οδομέτρου στην αρχή της διαδρομής175234
διαφορά χιλιομέτρων (δεν είναι

υποχρεωτικό)
898

Με βάση τις εγγραφές αυτές είναι εύκολο να διαπιστωθεί εάν ο ταχογράφος έχει “ρυθμιστεί” και σε ποιό ποσοστό επί τοις εκατό (%). Δείτε σχετικό άρθρο μας