Εστω ότι ο οδηγός ενός οχήματος πέδησε το όχημά του σε δρόμο με λειανθείσα άσφαλτο με στόχο να σταματήσει πλήρως. Το όχημα είχε μεταξόνιο 2.1 μέτρα και άφησε ίχνη πέδησης  τα οποία μετρήθηκαν και βρέθηκαν ότι είναι 46 μέτρα. Ο καιρός ήταν καλός.

Τι ταχύτητα  είχε το όχημα στην αρχή των ιχνών πέδησης ?

Απο το μήκος των ιχνών πέδησης προκύπτει οτι το όχημα στην αρχή της πέδησης είχε ταχύτητα 84.93 χλμ/ώρα.

Για να υπολογίσουμε την ταχύτητα αυτή εισάγαμε τα δεδομένα στον παρακάτω μαθηματικό τύπο ως εξής :

mathematical formula

  • f (συντελεστής τριβής οδοστρώματος) = 0.65 (η επιλογή έγινε από τον παρακάτω πίνακα)
  • p (ποσοστό πέδησης) = 100%
  • d1 (μήκος ιχνών πέδησης) = 46 μέτρα
  • a (μεταξόνιο) = 2.1 μέτρα

Εαν κάνουμε τις αριθμητικές πράξεις προκύπτει οτι το όχημα στην αρχή της πέδησης είχε ταχύτητα 84.93 χλμ/ώρα.


 

Πίνακας συντελεστών τριβής για οδοστρώματα διαφορετικών τύπων
( από το βιβλίο Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, τόμος 3, του Σπ.Γεωργούση)Ξηρό οδόστρωμαΥγρό οδόστρωμα

ταχύτητα οχήματος
μικρότερη των 50 χλμ/ώρα

ταχύτητα οχήματος
μεγαλύτερη των 50 χλμ/ώρα

ταχύτητα οχήματος
μικρότερη των 50 χλμ/ώρα

ταχύτητα οχήματος
μεγαλύτερη των 50 χλμ/ώρα

από

έως

από

έως

από

έως

από

έως

άσφαλτος

νέα τραχεία


0.80


1.00


0.65


0.70


0.50


0.80


0.45


0.75

πατημένη


0.60


0.80


0.55


0.40


0.45


0.70


0.40


0.65

λειανθείσα


0.55


0.75


0.45


0.65


0.45


0.65


0.40


0.60

σε πλεονασμό


0.50


0.60


0.35


0.60


0.30


0.60


0.25


0.55

πάγος


0.10


0.25


0.07


0.20


0.05


0.10


0.05


0.10

χιόνι

πατημένο


0.30


0.55


0.37


0.55


0.30


0.60


0.30


0.60

μη πατημένο


0.10


0.25


0.10


0.20


0.30


0.60


0.30


0.60

χαλίκι

πατημένο με λάδια


0.55


0.85


0.50


0.80


0.40


0.80


0.40


0.60

όχι πατημένο


0.40


0.70


0.40


0.70


0.45


0.70


0.45


0.75

τσιμέντο

νέο τραχύ


0.80


1.00


0.70


0.85


0.50


0.80


0.40


0.75

πατημένο


0.60


0.80


0.60


0.75


0.45


0.70


0.45


0.65

λειανθέν


0.55


0.75


0.50


0.65


0.45


0.65


0.45


0.60

πλακάκια

νέα τραχεία


0.75


0.95


0.60


0.85


0.50


0.75


0.45


0.70

λειανθέντα


0.60


0.80


0.55


0.75


0.40


0.70


0.40


0.60

λίθινοι πλάκες

νέες τραχείες


0.75


1.00


0.70


0.90


0.65


0.90


0.60


0.85

λειανθείσες


0.50


0.70


0.45


0.65


0.30


0.50


0.25


0.50

σπασμένες πέτρες


0.55


0.75


0.55


0.75


0.55


0.75


0.55


0.75

μεταλλικές σχάρες


0.70


0.90


0.55


0.75


0.25


0.45


0.20


0.35