ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΖΗΜΙΑ

(φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, μεταφορά, κλοπή, τροχαίο ατύχημα κλπ)

Οι καταστροφικές ζημίες δηλ. μία φωτιά, μία πλημμύρα, ένας σεισμός, μία κλοπή, ένα τροχαίο ατύχημα κλπ δημιουργούν πολλά προβλήματα. Εάν όμως μπορέσουμε αμέσως να κάνουμε τις σωστές ενέργειες, υπάρχει δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις τους και να βελτιώσουμε κατά πολύ τις πιθανότητες επαναφοράς μας στην προ του συμβάντος θέση μας.

Πριν γίνει μια οποιαδήποτε ζημία, φροντίζουμε να είμαστε σωστά και πλήρως ασφαλισμένοι.

Δείτε απο τώρα τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας και μιλείστε με τον ασφαλιστή σας. Ζητείστε του την γνώμη του και τις συμβουλές του εγγράφως και ξεκαθαρείστε ότι θα είναι Αστικά αλλά και Νομικά υπεύθυνος αν προκύψει θέμα ανεπάρκειας της ασφάλισης που σας πρότεινε. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ένα ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΟΡΟΥΣ που όταν, ο μη γένοιτο, το χρειαστείτε, στους όρους αυτούς θα σταθούν οι πάντες. Ο ασφαλιστής σήμερα υπάρχει και αύριο όχι. Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ όμως θα βρίσκεται εκεί και θα σας ακολουθεί με τους αμείλικτους αλλα ξεκάθαρους όρους που περιλαμβάνει. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να σας βοηθήσουμε εξετάζοντας τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας σε σχέση με την πραγματικότητα που ασφαλίζετε.

Η δυσαρέσκεια που πολλές φορές υπάρχει για τις Ασφαλιστικές εταιρείες εξαιτίας μη αποζημίωσης ή μειωμένης αποζημίωσης πηγάζει απο την άγνοια του ασφαλισμένου για τους όρους ασφάλισης και τα λάθη χειρισμού απο την πλευρά του. Η βασική αρχή μιας οποιασδήποτε ασφάλισης είναι η Καλή Πίστη που πρέπει να δείχνεται και απο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Μην ξεχνάτε :

1. βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας έχετε δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. 2. καμία υπόσχεση του ασφαλιστή σας δεν ισχύει εάν δεν έχει περιληφθεί εγγράφως στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Κάθε ζημία έχει τα δικά της απόλυτα ξεχωριστά χαρακτηριστικά και είναι μοναδική. Οι παρακάτω γενικές οδηγίες δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν την σωστή ασφάλιση, και/ή την σωστή Νομική Συμβουλή και/ή την σωστή συμβουλή από εξειδικευμένο Οικονομικό Σύμβουλο και/ή Τεχνικό σας Σύμβουλο. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτημα για περισσότερες πληροφορίες ή για βοήθεια που πιθανώς χρειάζεστε από εμάς.

Παρακάτω σκιαγραφούμε τι πρέπει γενικά να κάνουμε μετά από μία καταστροφική ζημία ως εξής :

 • Ενεργείστε για να περιορίσετε την περαιτέρω αύξηση της ζημίας.
 • Κινηθείτε άμεσα για να σώσετε σοβαρά στοιχεία όπως λογιστικά βιβλία και άλλου είδους έγγραφα κλπ.
 • Ελέγξτε την πρόσβαση στους χώρους της εταιρείας σας.
 • Θέσατε σε λειτουργία μια ομάδα χειρισμού της ζημίας – ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ θα την εκπροσωπεί.
 • Ξεκινήστε μια αρχική ανάλυση της ασφαλιστικής σας κάλυψης και θέσατε μια στρατηγική απαιτήσεων – βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας χειρισμού της ζημίας καταλαβαίνουν την στρατηγική αυτή.
 • Δημιουργήστε ένα πλάνο μετά την ζημία για να προστατέψτε την λειτουργία της επιχείρησής σας – ενημερώστε τους πελάτες σας, τις τράπεζές σας και τους προμηθευτές σας.
 • Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων για την ενημέρωση των μετόχων σας και του κοινού γενικότερα.
 • Γνωρίστε όλους τους παίκτες περιλαμβανομένων και των πραγματογνωμόνων της ασφαλιστικής σας εταιρείας.
 • Γνωρίστε εκ των προτέρων τον ρόλο του ασφαλιστή σας ή του broker σας.
 • Κατανοήστε τις υποχρεώσεις σας.
 • Κρατήστε ημερολόγιο των ενεργειών σας.
 • Πάρτε ενεργητική θέση – ΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλετε την δήλωση ζημίας.
 • Πάρτε τις καλύτερες αποφάσεις για την συνέχεια της επιβίωσης της επιχείρησής σας.
 • Συσχετίστε την διαδικασία απαιτήσεων για αποζημίωση με το πλάνο μετά την ζημία που έχετε ετοιμάσει.
 • Επικεντρωθείτε στην συνέχεια λειτουργίας της επιχείρησής σας και όχι στις λεπτομέρειες της απαίτησης σας για την ζημία – αφήστε το αυτό στους ειδικούς.
 • Προσλάβετε τους δικούς σας Τεχνικούς Συμβούλους (πραγματογνώμονες κλπ).
 • Μην βασίζεστε μόνο στα παρελθόντα κόστη αγοράς των περιουσιακών σας στοιχείων – βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματικές σημερινές προσφορές αποκατάστασης της ζημίας.
 • Συντονίστε τις απαιτήσεις για τις ζημίες των περιουσιακών στοιχείων με την ζημία λόγω διακοπής εργασιών και με τα επιπλέον έξοδα που γίνονται εξαιτίας της ζημίας.
 • Καταλάβετε ότι η οποιαδήποτε απαίτησή σας θα πρέπει να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι είναι αληθής.
 • Καταλάβετε την διαδικασία διαπραγμάτευσης.