ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, μεταφορά, κλοπή, τροχαίο ατύχημα κλπ)

Πριν γίνει μια οποιαδήποτε ζημία, φροντίζουμε να είμαστε σωστά και πλήρως ασφαλισμένοι.

Δείτε απο τώρα τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας και μιλείστε με τον ασφαλιστή σας. Ζητείστε του την γνώμη του και τις συμβουλές του εγγράφως και ξεκαθαρείστε ότι θα είναι Αστικά αλλά και Νομικά υπεύθυνος αν προκύψει θέμα ανεπάρκειας της ασφάλισης που σας πρότεινε.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ένα ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΟΡΟΥΣ που όταν, ο μη γένοιτο, το χρειαστείτε, στους όρους αυτούς θα σταθούν οι πάντες. Ο ασφαλιστής σήμερα υπάρχει και αύριο όχι. Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ όμως θα βρίσκεται εκεί και θα σας ακολουθεί με τους αμείλικτους αλλα ξεκάθαρους όρους που περιλαμβάνει. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να σας βοηθήσουμε εξετάζοντας τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας σε σχέση με την πραγματικότητα που ασφαλίζετε.

Η δυσαρέσκεια που πολλές φορές υπάρχει για τις Ασφαλιστικές εταιρείες εξαιτίας μη αποζημίωσης ή μειωμένης αποζημίωσης πηγάζει απο την άγνοια του ασφαλισμένου για τους όρους ασφάλισης και τα λάθη χειρισμού απο την πλευρά του. Η βασική αρχή μιας οποιασδήποτε ασφάλισης είναι η Καλή Πίστη που πρέπει να δείχνεται και απο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Μην ξεχνάτε :

1. βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας έχετε δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. 2. καμία υπόσχεση του ασφαλιστή σας δεν ισχύει εάν δεν έχει περιληφθεί εγγράφως στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.