τα ελαστικα των οχηματων

Στην παρούσα σειρά παρουσιάσεων παραθέτουμε έναν πλήρη οδηγό για τα ελαστικά  ώστε η ερμηνεία των επιγραφών που υπάρχουν στις πλευρές τους να είναι όσο το δυνατόν ευκολότερη για τον ενδιαφερόμενο.

Εαν γνωρίζετε τι ψάχνετε, πατήστε κλικ στους αριθμούς της εικόνας και θα ανακατευθυνθείτε  αυτόματα στην πληροφορία που ζητάτε. Αλλιώς, μπορείτε αναλυτικά να δείτε την λίστα απο κάτω. Εαν η πλοήγηση σας είναι απο κινητό, περιστρέψτε το κινητό σας σε πλάγια θέση ("landscape")

Κάντε μας share για να βοηθήστε και άλλους με την αποσαφήνιση των ελαστικών τους.

9. βαθμονομηση ποιοτητας ελαστικων (utqg)

Οι δείκτες Treadwear – Traction – Temperature του UTQG (Uniform Tire Quality Grade) είναι ένα σύστημα βαθμονόμησης της ποιότητας των ελαστικών που έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Μεταφορών (DOT) των ΗΠΑ. Εχει σχεδιαστεί για να ενημερώνει του καταναλωτές για την σχετική απόδοση των ελαστικών επιβατικών οχημάτων. Το σύστημα αυτό είναι σχετικά νέο και είναι υποχρεωτική διαδικασία για όλα τα ελαστικά που είναι κατάλληλα για χρήση σε κανονικές καιρικές συνθήκες που πωλούνται στις ΗΠΑ. Η βαθμονόμηση δεν είναι αναγκαία για ελαστικά με βαθύ πέλμα, για ελαστικά χιονιού για χρήση τον χειμώνα και για ελαστικά για χρήση ρεζέρβας ή περιορισμένου αριθμού παραγωγής.

Το σύστημα βαθμονόμησης περιλαμβάνει τρες δείκτες :

1. Δείκτης φθοράς πέλματος (Treadwear rate index)

2. Δείκτης έλξεως (Traction performance index)

3. Δείκτης θερμοκρασίας (Temperature resistance index)

Οι δείκτες αυτοί αναγράφονται ανάγλυφα στην πλευρική επιφάνεια των ελαστικών.

Για να εξαχθεί η τιμή ενός δείκτη, γίνονται έλεγχοι από τον κάθε κατασκευαστή ελαστικού σύμφωνα με διαδικασία που έχει τεθεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Ο δείκτης αφορά την σχετική (relative) συμπεριφορά του ελεγχόμενου ελαστικού σε σχέση με την συμπεριφορά ενός άλλου ελαστικού που έχει χαρακτηριστεί σαν “πρότυπο ελαστικό”.

Υπογραμμίζουμε ότι το σύστημα αυτό βοηθά πάρα πολύ όταν αγοράζει κάποιος καινούργια ελαστικά. Η απόδοση όμως του κάθε ελαστικού και ο χρόνος ζωής του κατά την χρήση εξαρτάται βέβαια από το προσωπικό στυλ οδήγησης του χρήστη, από την ποιότητα κατασκευής του οδοστρώματος, από τον τύπο του οχήματος, από τις κλιματολογικές συνθήκες και από τις συνήθειες που έχουμε στην διαδικασία συντήρησης των ελαστικών (πίεση, ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, εναλλαγή θέσης κλπ).

1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (TREADWARE INDEX)

Ο δείκτης φθοράς πέλματος είναι μια μέτρηση της αντοχής του πέλματος ή μια ένδειξη του ρυθμού φθοράς του πέλματος του ελαστικού κατά την χρήση του ελαστικού.

Κάθε ελαστικό ελέγχεται σε ελεγχόμενες συνθήκες σε κρατικό χώρο ελέγχου των ΗΠΑ.

Ο δείκτης φθοράς πέλματος κυμαίνεται από 60 έως 620 σε βήματα των 20. Οσο πιό μεγάλος είναι ο δείκτης τόσο περισσότερη είναι η διάρκεια ζωής του πέλματος δηλ. η χρήση του θα διαρκέσει για περισσότερο χρόνο αφού θα καθυστερήσει η φθορά του.

Η διαδικασία ορισμού του δείκτη καθορίζει οτι ο δείκτης αναφοράς 100% αφορά ελαστικό αναφοράς που θα διανύσει 30,000 μίλια ή 50,000 χιλιόμετρα προτού αχρηστευτεί. Ετσι, ένας δείκτης ελαστικού που είναι 100 σημαίνει ότι το ελαστικό που φέρει τον δείκτη αυτό των 100 θα φθαρεί με τον ίδιο ρυθμό όπως το ελαστικό αναφοράς ή αλλιώς ένα ελαστικό που φέρει δείκτη 100 έχει ωφέλιμη ζωή πέλματος για χρήση σε 50,000 χιλιόμετρα οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο.

Ετσι, ένα ελαστικό με δείκτη φθοράς 200 έχει διπλάσιο ωφέλιμη ζωή πέλματος από ένα άλλο ελαστικό που έχει δείκτη 100 και αναμένεται να έχει ωφέλιμη ζωή πέλματος για χρήση σε 100,000 χιλιόμετρα οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο. Ετσι, όταν αγοράζουμε καινούργια ελαστικά ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη φθοράς πέλματος είναι για να συγκρίνουμε τα ελαστικά το ένα με το άλλο.

Επίσης πρέπει να έχουμε υπ’όψη ότι όσο ποιό χαμηλός είναι ο δείκτης τόσο ποιό μαλακό είναι το μίγμα κατασκευής του ελαστικού και όσο ποιό υψηλός είναι ο δείκτης τόσο ποιό σκληρό είναι το μίγμα κατασκευής του ελαστικού.

Σήμερα : ο ποιό υψηλός δείκτης φθοράς ελαστικού έχει αναφερθεί ότι είναι ο 700 98 % των ελαστικών έχουν δείκτη 600 ή χαμηλότερο 92 % έχουν δείκτη 500 ή χαμηλότερο 72 % έχουν δείκτη 400 ή χαμηλότερο 40 % έχουν δείκτη 300 ή χαμηλότερο 15 % έχουν δείκτη 200 ή χαμηλότερο

2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΛΞΕΩΣ (TRACTION INDEX)

Ο δείκτης έλξης δείχνει την επίδοση πέδησης ενός ελαστικού δηλ. την ικανότητα ενός ελαστικού να σταματά σε βρεγμένο οδόστρωμα ασφάλτου ή μπετόν υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Ο δείκτης έλξης ελέγχεται σε ελεγχόμενες συνθήκες σε κίνηση απευθείας εμπρός σε βρεγμένο οδόστρωμα ασφάλτου ή μπετόν το οποίο φέρει συγκεκριμένο ποσοστό διαβροχής που αναπαριστά βρεγμένες επιφάνειες κατά την διάρκεια ισχυρής νεροποντής (rainstorm).

Ενας υψηλός (μεγάλος) δείκτης έλξης ελαστικού υποδηλώνει οτι ένα όχημα θα σταματήσει σε βρεγμένο οδόστρωμα σε μικρότερη απόσταση από ότι ένα άλλο όχημα που φέρει ελαστικά με χαμηλότερο (μικρότερο) δείκτη έλξης. Οι δείκτες αυτοί δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν εφαρμογή σαν ένδειξη δυνατότητας επιτάχυνσης, κρατήματος σε στροφή με ταχύτητα, υδρολίσθησης ή μέγιστης ελκτικότητας Οι δείκτες έλξης είναι οι AA, A, B και C, με καλύτερο τον δείκτη AA ως εξής : Δείκτης Έλξης (Traction) “AA” : το ελαστικό συμπεριφέρθηκε άψογα και στις δύο επιφάνειες. Δείκτης Έλξης (Traction) “A” : το ελαστικό συμπεριφέρθηκε ικανοποιητικά και στις δύο επιφάνειες. Δείκτης Έλξης (Traction) “B” : το ελαστικό συμπεριφέρθηκε ικανοποιητικά σε μια επιφάνεια Δείκτης Έλξης (Traction) “C” : το ελαστικό συμπεριφέρθηκε με χαμηλή απόδοση και στις δύο επιφάνειες.

Σήμερα :

3 % των ελαστικών έχουν δείκτη “AA”

75 % των ελαστικών έχουν δείκτη “A”

22 % των ελαστικών έχουν δείκτη “B”

1 % των ελαστικών έχουν δείκτη “C”

3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (TEMPERATURE INDEX)

Ο δείκτης θερμοκρασίας βαθμονομεί την ικανότητα αντίστασης του ελαστικού στην ανάπτυξη θερμότητας η οποία θερμότητα επηρεάζει την διάρκεια ζωής του ελαστικού. Ο δείκτης αυτός δείχνει την ικανότητα αντίστασης του ελαστικού στην θερμότητα και την δυνατότητά του να απάγει θερμότητα όταν κινείται με μεγάλες ταχύτητες σε εξωτερικό περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας κατά την διάρκεια ελέγχου του σε πιστοποιημένο εργαστήριο έως ότου χαλάσει το ελαστικό.

Η αναπτυσόμενη υψηλή θερμοκρασία δημιουργεί διάσπαση του υλικού κατασκευής του ελαστικού και μειώνει την διάρκεια ζωής του με παράλληλη την άμεση πιθανότητα επικίνδυνης και ξαφνικής αστοχίας (κλατάρισμα). Η ικανότητα ενός ελαστικού να αντιστέκεται στην ανάπτυξη θερμοκρασίας είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας ασφάλειας.

Τα ελαστικά που κινούνται σε μακρινές αποστάσεις σε ζεστό καιρό μπορεί να αστοχήσουν έως του σημείου διαχωρισμού του πέλματος από την βάση του με συνέπεια το κλατάρισμα του ελαστικού.

Οι παράγοντες της υπερβολικής ταχύτητας, της πίεσης ελαστικού που είναι χαμηλότερη από την κανονική δηλ. το ελαστικό δεν είναι σωστά φουσκωμένο ή της υπερβολικής φόρτωσης είτε μαζί είτε ξεχωριστά μπορεί να δημιουργήσουν αύξηση της θερμοκρασίας και την πιθανότητα ξαφνικής αστοχίας του ελαστικού. Επίσης, η χρήση του ελαστικού σε υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσει την διάρκεια ζωής του ελαστικού.

Οι δείκτες θερμοκρασίας είναι τρεις A, B και C, με καλύτερο τον δείκτη A. Ο δείκτης αυτός βέβαια ισχύει για ελαστικό το οποίο είναι σωστά φουσκωμένο δηλ. έχει την ενδεδειγμένη πίεση και δεν είναι υπερφορτωμένο.

Στην εργαστηριακή βαθμονόμηση ο δείκτης θερμοκρασίας εξάγεται μετά απο μέτρηση της αντίστασης του ελαστικού στην ανάπτυξη θερμοκρασίας σε δύο ταχύτητες ελέγχου : η μια στα 160 χλμ/ώρα και η δεύτερη στα 187 χλμ/ώρα

Η τελική βαθμονόμηση έχει ως εξής :

Δείκτης Θερμοκρασίας “A” : Ο μέγιστος (και καλύτερος) δείκτης θερμοκρασίας που δείχνει ότι κατά τον έλεγχο το ελαστικό άντεξε κίνηση σε ταχύτητα 187 χλμ/ώρα (δηλ. 115 μίλια/ώρα) για μισή ώρα.

Δείκτης Θερμοκρασίας “B” : Το ελαστικό πέρασε τα 160 χλμ/ώρα (δηλ. τα 100 μίλια/ώρα) για μισή ώρα αλλά όχι τα 187 χλμ/ώρα (δηλ. τα 115 μίλια/ώρα)

Δείκτης Θερμοκρασίας “C” : Ο ελάχιστος (και συνεπώς χειρότερος) δείκτης θερμοκρασίας που δείχνει ότι το ελαστικό δεν άντεξε κίνηση σε ταχύτητα 160 χλμ/ώρα (δηλ. 100 μίλια/ώρα) για μισή ώρα.

Για να κυκλοφορήσει ένα ελαστικό στην αγορά θα πρέπει τουλάχιστον να έχει δείκτη θερμοκρασίας “C”

Σήμερα :

27 % των ελαστικών έχουν δείκτη θερμοκρασίας “A”

59 % των ελαστικών έχουν δείκτη θερμοκρασίας “B”

14 % των ελαστικών έχουν δείκτη θερμοκρασίας “C”

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646