Πολιτική μας για την Προστασία Δεδομένων

1. Δέσμευση Διοίκησης

Η διοίκηση της εταιρείας Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στην Βας. Όλγας 223, Θεσσαλονίκη, δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων των οποίων συλλέγονται ή επεξεργάζονται οι πληροφορίες σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation GDPR, EU2016/679).

Στην παρούσα πολιτική μας για την προστασία Δεδομένων, λόγω της φύσης της εργασίας μας ως εξειδικευμένοι πραγματογνώμονες-τεχνικοί σύμβουλοι, ο όρος «Δεδομένα» (data) περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα μεταξύ των οποίων και τυχόν Ευαίσθητα Προσωπικά σας Δεδομένα.

2. Χρήση πληροφοριών

Κατά την διεξαγωγή των υπηρεσιών μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να επεξεργαστούμε τα αιτήματα σας και να παρέχουμε τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Μπορεί να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Συγκεκριμένα:

 • Με κυβερνητικές αρχές αλλά μόνο στο βαθμό που απαιτείται να αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε προσωπικές ταυτοποιήσημες πληροφορίες σύμφωνα με τη νομική διαδικασία που λαμβάνουμε από την αρχή.
 • Για να προστατεύσουμε ή να υπερασπίσουμε το έννομο συμφέρον και δικαίωμα των πελατών μας.
 • Για να απαντήσουμε σε ισχυρισμούς σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων μερών.
 • Για να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των πελατών μας όταν και αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη.

3. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που χειρίζονται την υπόθεσή σας.
 • Για να διατηρούμε τα αρχεία εργαζομένων (εάν είστε εργαζόμενος σε μας) ή για μεταγενέστερη περίοδο τριών χρόνων (συμπεριλαμβάνονται και τα βιογραφικά τα οποία στάλθηκαν προς αξιολόγηση για πιθανή πρόσληψη).
 • Για να στείλουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας σε εσάς ή άλλη διοικητική αρχή σύμφωνα με τον νόμο.
 • Για να διαχειριστούμε τις επιχειρησιακές λειτουργίες μας ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες (σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015), συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των λειτουργιών που σχετίζονται με λογιστικές εγγραφές, πληροφοριακά συστήματα, συνέχεια της επιχείρησης και διαχείρισης εγγράφων και εκτυπώσεων.
 • Για να επιλύσουμε παράπονα και να διεκπεραιώσουμε αιτήσεις πρόσβασης ή διόρθωσης δεδομένων.

4. Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο μας (Newsletter)

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και περιοδικά σας στέλνουμε με email νέα σχετικά με την εταιρεία μας και τις υπηρεσίες μας, την συμμετοχή σας σε ερωτηματολόγια ικανοποίησης πελατών μας (σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015) καθώς και ενημερώσεις για ενδιαφέροντα θέματα πραγματογνωμοσυνών.

Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας (newsletter), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας υποβάλλετε προωθείται αυτόματα στον server μας μέσω πρωτοκόλλου HTTPS. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλετε δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων του ίδιου του ιστότοπου.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των γονέων πριν συνδεθείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας εδώ. Κατα την εγγραφή σας, στην φόρμα εγγραφής στο newsletter μας (ενημερωτικό δελτίο) υπάρχει ειδικό πεδίο ρητής συγκατάθεσής σας που πρέπει να το κλικάρετε ώστε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της παρούσας σελίδας και ότι συναινείτε για την τήρηση και επεξεργασία τους από την εταιρεία Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ για τους αναφερόμενους σκοπούς.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου μας, ανά πάσα στιγμή. Ο σύνδεσμος για την κατάργηση εγγραφής υπάρχει εδώ ή στο τέλος του κάθε ενημερωτικού δελτίου μας. Με την κατάργηση της εγγραφής σας από το ενημερωτικό μας δελτίο, ανακαλείται και η συγκατάθεσή σας για την τήρηση των στοιχείων σας και τα δεδομένα σας διαγράφονται.

5. Μοίρασμα Προσωπικών Δεδομένων

Η Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τα ακόλουθα μέρη για σκοπούς που απαιτούνται από τον νόμο:

 • Οποιαδήποτε χρήση των Cookies εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής για καλύτερη εμπειρία του επισκέπτη των ιστοσελίδων μας. Για την πολιτική των cookies δείτε παρακάτω στο κεφάλαιο 8.
 • Με τους εργαζομένους της εταιρείας Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις εχεμύθειας και ακολουθούν τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας (σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015)
 • Με φορείς παροχής των υπηρεσιών μας δηλ με εξωτερικά τρίτα μέρη όπως ιατρούς, λογιστές, μεταφραστές ελεγκτές, εμπειρογνώμονες, δικηγόρους και άλλους εξωτερικούς συμβούλους ή εξειδικευμένους συνεργάτες ή εξωτερικούς προμηθευτές υπηρεσιών που βοηθούν στην άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας μας. Σε περίπτωση διαβίβασης σε τρίτο μέρος, το υποκείμενο θα έχει ενημερωθεί έγκαιρα και κατάλληλα πριν από αυτή την ενέργειά μας. Καμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων δεν γίνεται χωρίς την σαφή συγκατάθεση του υποκείμενου επεξεργασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούμε τα πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό μας να τηρούν ταυτότημες πρακτικές απορρήτου μας να έχουν θεσπίσει διασφαλίσεις για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών σας όπως:
  1. Εταιρείες ταχυμεταφορών:Speedex Μεταφορική http://www.speedex.gr/content.asp?id=41
  2. Συστήματα πληροφορικής και φορείς παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εγγράφων και αρχείων και φορείς παροχής υποστήριξης και φιλοξενίας:

   – Microsoft Server on Dell (official)– Microsoft Windows 10 (official)

   – Windows Office Suite (official) https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx

   – Adobe Suite https://www.adobe.com/privacy/general-data-protection-regulation.html

   – Avast Antivirus https://www.avast.com/privacy-policy

   – Keyweb Hosting (Germany) https://www.keyweb.de/en/privacy , https://www.keyweb.de/en/keyweb/data-center

   – Google Cloud https://cloud.google.com/security/gdpr/

  3. Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τους λογαριασμούς μας:
   – Piraeus Bank http://www.piraeusbank.gr/en/idiwtes/politiki-aporitou

   – Viva POS payments http://travel.viva.gr/privacy-policy

  4. Επεξεργαστές λίστας μαζικής επικοινωνίας (για το newsletter):
   – phpList https://www.phplist.com/privacy
 • Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με κυβερνητικούς ή άλλους δημόσιους φορείς και αρχές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων των δικαστικών και τρίτων μερών που επεξεργάζονται τα δεδομένα, υπαλλήλων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και άλλων συμβούλων και εκπροσώπων, όπως είναι απαραίτητο ή κατάλληλο για την διεκπεραίωση της εντολής σας διατηρώντας τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων σε περιπτώσεις όπως:
  1. Να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου αυτούς που ισχύουν στη Ευρωπαική χώρα διαμονής των πελατών μας.
  2. Να συμμορφωθούμε με τη νόμιμη διαδικασία για να εξυπηρετήσουμε την εντολή και το έννομο συμφέρον του εντολέα μας.
  3. Να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές (εντός ή/και εκτός της χώρας διαμονής του υποκειμένου).
  4. Προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας ή/και δική σας ή άλλων.
  5. Άλλα Τρίτα Μέρη όπου μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με παρόχους έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστική, αστυνομική ή ιατρική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης) και άλλων ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό που αποτελεί το αντικείμενο της υπόθεσης σας ώστε να ελέγξουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες, να συλλέξουμε περαιτέρω πληροφορίες και να ανιχνεύσουμε τυχόν εσφαλμένα δεδομένα.

Εκτός των αποδεκτών και των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω, δεν χρησιμοποιούμε, ούτε αποκαλύπτουμε, ούτε πωλούμε ή μεταβιβάζουμε οποιαδήποτε ταυτοποιήσημο προσωπικό σας δεδομένο χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πρέπει να έχετε υπ’όψιν, ότι στην περίπτωση που ΔΕΝ θα μας δώσετε την ρήτή αυτή συναίνεση που απαιτείται από το νόμο, προτού χρησιμοποιήσουμε ή αποκαλύψουμε ή μεταφέρουμε τα ταυτοποιήσημα προσωπικά σας δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

5.1. Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η επισκεψιμότητα (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS.

6. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Λόγω της φύσης των εργασιών μας, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όχι περισσότερο από δέκα χρόνια.

6.1. Πρόσβαση και διόρθωση

Διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες σε εύκολα προσβάσιμη μορφή ή οποία μπορεί να μεταδοθεί σε εσάς κατόπιν αιτήματός σας. Παρομοίως επιτρέπουμε και ενθαρρύνουμε να διορθώνονται τυχόν ανακρίβειες στις υποβληθείσες πληροφορίες σας. Όπου επιτρέπεται από τον νόμο, επιτρέπεται η διαγραφή καθώς και η άρνηση στην επεξεργασία των δεδομένων. Λαμβάνεται όμως υπ’όψιν ότι δεν παρέχονται εγγυήσεις ότι τα δεδομένα που υπάρχουν στη βάση δεδομένων είναι ακριβή ή πλήρη. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετέ οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικών δεδομένων, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων privacy@glavopoulos.gr.

7. Φυσική και Ηλεκτρονική Προστασία

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας για τα ταυτοποιήσημα προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε διοικητικές τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις για την προστασία τους από τυχόν απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία ή τροποποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο privacy@glavopoulos.gr.

Σημειώνεται όμως, ότι είναι φύσει αδύνατο κάποιος να εγγυηθεί ότι τρίτα μέρη δεν θα μπορέσουν ποτέ να παραβιάσουν τις μεθόδους προστασίας μας ή να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες μας για ακατάλληλους σκοπούς ή ότι λάθη στη μετάδοση δεν θα συμβούν και ως εκ τούτου περιορίζουμε κάθε ευθύνη μας για μια τέτοια απώλεια.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα ταυτοποιήσημα προσωπικά δεδομένα σε εκείνους τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας που εργάζονται για κατ εντολή μας και για λογαριασμό μας, οι οποίοι χρειάζονται πρόσβαση για να εκπληρώσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί.

Διατηρούμε επαρκείς φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας και τα συστήματά μας ως εξής:

 • Τα στοιχεία για κάθε μία υπόθεση τηρούνται σε κεντρικό server εντός των χώρων της εταιρείας όπου η πρόσβαση από τους επιμέρους υπολογιστές είναι μέσω εσωτερικού ενσύρματου δικτύου ethernet.
 • Ο server μας φυλάσσεται σε ασφαλές περιβάλλον με κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης και συναγερμό.
 • Γίνονται τρία αυτόματα backup (στο google cloud drive με ασφαλή κρυπτογραφημένη μετάδοση SSL, σε mirror hard drive, και εβδομαδιαία αντιγραφή σε εξωτερικό hard drive ο οποίος τηρείται σε ασφαλή χώρο).
 • Χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό για την πρόληψη τυχαίας απώλειας δεδομένων ή δολιοφθοράς (Data loss Prevention-Shadow copy).
 • Χρησιμοποιούμε server anti-virus και τοπικό antivirus σε όλα τα τερματικά με έλεγχο updates σύμφωνα με την διαδικασία του πρότυπου ποιότητας ISO 9001:2015.
 • Χρησιμοποιούμε server firewall και modem firewall καθώς και τοπικό firewall σε όλα τα τερματικά.
 • Το WiFi των χώρων μας έχει κρυπτογράφηση εισόδου WPA2 128bit. Για να συνδεθεί οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή (κινητών τηλεφώνων, laptops και tablets) σε αυτό πρέπει πρώτα να υπάρξει προέγκριση σύνδεσης με προσδιορισμένο εκ των προτέρων WAN MAC address και μοναδιαίο εσωτερικό IP.
 • Το WiFi των χώρων μας είναι μόνο για πρόσβαση στο internet των κινητών τηλεφώνων, laptops και tablets εργαζομένων και επισκεπτών μας χωρίς καμία δυνατότητα οι συσκευές αυτές να μπορούν να συνδεθούν στο εσωτερικό μας δίκτυο και στον server της εταιρείας μας.
 • H πρόσβαση των εργαζομένων μας στους προσωπικούς υπολογιστές τους γίνεται με ατομικό κωδικό τους.
 • Κάθε ένας προσωπικός υπολογιστής των χώρων μας συνδέεται στο εσωτερικό μας δίκτυο με προσδιορισμένο εκ των προτέρων LAN MAC address και μοναδιαίο εσωτερικό IP.
 • H γραπτή επικοινωνία με τρίτους, η αποστολή των εκθέσεων και η λήψη των διαφόρων στοιχείων των υποθέσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier είτε με email είτε με fax.
 • Η ηλεκτρονική μεταβίβαση αρχείων με email γίνεται με κρυπτογραφημένα αρχεία μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από SSL, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και συσκευές.

8. Διαδικτυακή παρουσία και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων

8.1 Cookies – Γενικές υποδείξεις

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας για βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας πρέπει να θεωρείται ως έννομο, κατά την έννοια της προαναφερθείσας διάταξης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone κ.α.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς, προγράμματα τύπου Δούρειος Ίππος (trojan) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα. Στο cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας εξαιτίας αυτών.

Η χρήση των cookies αποσκοπεί αφενός στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies συνεδρίας, για να αναγνωρίσουμε ότι έχετε ήδη επισκεφτεί επιμέρους σελίδες της ιστοσελίδας. Αυτά διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα μας. Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε προσωρινά cookies με σκοπό την ευκολία χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην τερματική συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε εκ νέου τη σελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι μας έχετε ήδη επισκεφτεί, σε ποιες καταχωρίσεις/ ρυθμίσεις προβήκατε, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο να προβείτε ξανά στις ίδιες ενέργειες.

Αφετέρου χρησιμοποιούμε τα cookies, για να αναλύσουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας μας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της προσφοράς μας καθώς και την προβολή πληροφοριών που είναι ειδικά προσαρμοσμένες σε εσάς. Τα εν λόγω cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε αυτόματα σε επόμενη επίσκεψη της ιστοσελίδας μας ότι μας έχετε επισκεφτεί ξανά. Τα εν λόγω cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας με τρόπο ώστε να μην αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή να εμφανίζεται συνέχεια μια υπόδειξη προτού αποθηκευτεί ένα νέο cookie. Ωστόσο, η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

Οι εταιρίες που διαχειρίζονται τη συμπεριφορική διαφήμιση θα πρέπει ακόμα να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε εξαιρεθείτε. Εάν θέλετε να δειτε ποιοι διαφημιστές διαμοιράζονται την online συμπεριφορά σας μέσω των cookies και εαν θέλετε να σταματήσετε να λαμβάνετε σχετικές διαφημίσεις προιόντων και υπηρεσιών κλικ εδω

Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς να αποτρέψετε την εγκατάστασή τους, επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org.

8.2 Google Analytics

8.2.1 Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Για τον σκοπό της διαμόρφωσης σύμφωνα με τις ανάγκες και της συνεχούς βελτιστοποίησης των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ τα Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους αναφερθέντες σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies. Το cookie καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής:

 • τύπος/ έκδοση φυλλομετρητή
 • χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Referrer-URL (η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),
 • Hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP),
 • ώρα αιτήματος διαμετακομιστή.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδας και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της διαμόρφωσης των εν λόγω ιστοσελίδων ανάλογα με τις ανάγκες. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση (λεγόμενο IP-masking).

Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας αυτής. Επίσης μπορείτε να εμποδίσετε την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και αφορούν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων από τη Google αν φορτώσετε και εγκαταστήσετε αυτήν την επέκταση φυλλομετρητή. Αντί της επέκτασης φυλλομετρητή μπορείτε επιπλέον, ιδίως σε φυλλομετρητές κινητών συσκευών, να εμποδίσετε την ανάλυση από τα Google Analytics αν επιλέξετε αυτόν τον σύνδεσμο. Δημιουργείται ένα opt-out cookie, το οποίο εμποδίζει την μελλοντική ανάλυση των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα αυτή. Το opt-out cookie ισχύει μόνο στον φυλλομετρητή αυτόν και μόνο για την ιστοσελίδα μας και αποθηκεύεται μόνο στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies από τον φυλλομετρητή αυτόν, πρέπει να αποθηκεύσετε εκ νέου το opt-out cookie. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics θα βρείτε στην ιστοσελίδα των Google Analytics.

8.2.2 Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται με το cookie διαβιβάζονται σε ένα διαμετακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί Σε καμία περίπτωση δεν συγχωνεύεται η διεύθυνση IP σας μαζί με άλλα δεδομένα από την Google. Επίσης, οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εφόσον αυτό προβλέπεται νομοθετικά ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατ’ εξουσιοδότηση.

8.2.3 Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Μετά την «ανωνυμοποίηση» της διεύθυνσης IP δεν είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με το πρόσωπό σας. Τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν για λόγους στατιστικής διαγράφονται από τα Google Analytics μετά από 50 μήνες. Στις αναφορές που συντάσσονται βάσει των Google Analytics δεν υφίσταται πλέον αναφορά σε πρόσωπα.

8.3 Στόχευση στην ιστοσελίδα και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

8.3.1 Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Στην ιστοσελίδα μας αναλύονται και αξιολογούνται με τη χρήση των cookies οι πληροφορίες με σκοπό τη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και των τυχόν διαφημιστικών προβολών που προβάλλονται σε αυτές. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ειδικότερα, ότι θα προβληθεί στην τερματική συσκευή σας μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας βάσει της έως τώρα συμπεριφοράς χρήσης. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς περιέχουν παραδείγματος χάριν στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία δείξατε ενδιαφέρον. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασίας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Επομένως η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας με σκοπό την καλύτερη εμπειρία αγορών και την αποφυγή των διαφημιστικών προβολών που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς είναι προς το συμφέρον τόσο το δικό μας όσο και το δικό σας. Η ανάλυση και αξιολόγηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με ψευδώνυμο και δεν επιτρέπει σε εμάς να σας ταυτοποιήσουμε. Ειδικότερα, οι πληροφορίες δεν συγχωνεύονται με τα προσωπικά δεδομένα σας.

8.3.2 Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ανωτέρω αναφερθέντες πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σε συμβατική βάση μόνο με ειδικό προορισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

8.3.3 Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται εδώ και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά αποθηκεύονται σύμφωνα με τους Όρους Cookie και διαγράφονται αμέσως σε περίπτωση εναντίωσης.

8.4 Δυνατότητα εναντίωσης/ opt-out

Μπορείτε να εμποδίσετε τις τεχνολογίες που αναλύονται στο 8.3, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης cookie στον φυλλομετρητή σας (πρβλ. επίσης σημείο 8.1). Παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να εμποδίσετε τη εξατομικευμένη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων με τη βοήθεια του λεγόμενου Διαχειριστή προτιμήσεων ή την ενεργοποίηση των opt-out-cookies που κατατέθηκαν.

9. Αποδέκτες εκτός Ευρωπαικής Ενωσης (ΕΕ)

Με εξαίρεση την επεξεργασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 8, δεν παρέχουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες με έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η επεξεργασία που αναφέρεται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας οδηγεί σε διαβίβαση δεδομένων στους διαμετακομιστές παρόχων τεχνολογιών tracking και targeting. Ορισμένοι διαμετακομιστές βρίσκονται στις ΗΠΑ (πληροφορίες σχετικά μπορείτε να αποκτήσετε στις εκάστοτε αναφορές για τους συγκεκριμένους αποδέκτες). Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της λεγόμενης Privacy Shield καθώς και βάσει των λεγόμενων Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους (links)

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς και που πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι ή ενδιαφέροντες στους επισκέπτες των ιστοσελίδων μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι ωστόσο για τις πρακτικές απορρήτου που χρησιμοποιούνται στους ιστοχώρους τρίτων ή για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους.

11. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:

 • δικαίωμα πρόσβασης σχετικά με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή προς συμπλήρωση εσφαλμένων δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ.

Αναλυτικά τα ανωτέρω δικαιώματά σας έχουν ως εξής:

11.1 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

  Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

11.2 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

11.3 Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

11.5 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

11.6 Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ μπορεί να προβάλλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Αντίθετα από το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης που αφορά την επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς (πρβλ. ανωτέρω, ιδίως σημεία 11 και 11.6), έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα, να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή για την Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ.

12. Επίλυση παραπόνων, καταγγελιών

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, η Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ δεσμεύεται να επιλύσει παράπονα ή καταγγελίες σχετικά με την συλλογή ή χρήση προσωπικών δεδομένων.

Η Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ δεσμεύεται περεταίρω να συνεργαστεί με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ και κυρίως με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).

Εάν δεν λάβετε έγκαιρα από εμάς την απάντηση στην καταγγελία σας ή αν δεν σας έχουμε δώσει ικανοποιητική απάντηση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

13. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ-DPO) της εταιρείας μας

Τα στοιχεία του υπευθύνου στελέχους μας (DPO) για την συμμόρφωσή μας με το GDPR είναι:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Λάμπρος Γκλαβόπουλος, DPO

Εταιρεία: Γκλαβόπουλος και ΣΙΑ ΕΕ

Διεύθυνση: Βας. Όλγας 223, 54646, Θεσσαλονίκη

Σταθερό τηλέφωνο: +30-2310424363 (Click-to-call)

Κινητό τηλέφωνο: +30-6947908333 (Click-to-call)

E-mail: privacy@glavopoulos.gr

ΑΦΜ: EL082738015

Αρ.ΓΕΜΗ: 121816304000

14. Αλλαγές στην πολιτική μας

H παρούσα πολιτική μας για την προστασία Δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις αλλαγές. Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

—oOo—

Γιατι να μασ επιλεξετε:

 •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
 • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
 • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646