οροι χρησης του κομβου μασ

1. Γενικοί Οροι

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (κόμβος, site, ιστοσελίδα) είναι η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας «Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ» με αριθμό μητρώου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ): 1242, Αρ.ΓΕΜΗ: 121816304000 ΑΦΜ:082738015, ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-424363, με δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Πραγματογνώμονα. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην οδό Βασ.Ολγας 223, ΤΚ 546 46 Θεσσαλονίκη. 

2. Περιορισμός Ευθύνης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου. Το παρόν είναι μια εν δυνάμει “σύμβαση χρήσης” του διαδικτυακού μας τόπου.

Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού μας τόπου.

Κατά την προετοιμασία της διαδικτυακής αυτής τοποθεσίας, προσπαθήσαμε να παρέχουμε επίκαιρη, ορθή και ξεκάθαρη πληροφόρηση. Ωστόσο, από την στιγμή που ακούσια λάθη μπορεί να συμβούν και η συναφής νομοθεσία και κανονισμοί μπορεί να αλλάξουν, η πληροφόρηση δεν μπορεί πιθανώς να είναι ούτε επίκαιρη, ούτε ακριβής.

Επί πλέον, η πληροφόρηση που παρέχεται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία έχει σαν σκοπό την γενική κατεύθυνση σε θέματα ενδιαφέροντος. Τίποτα στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή και ούτε οι πληροφορίες που περιέχονται αποτελούν ευρεία ή πλήρη παρουσίαση των θεμάτων που εμφανίζονται.

Καμιά ενέργεια από πλευράς του χρήστη δεν θα πρέπει να γίνει ή να παραληφθεί με έρεισμα τις πληροφορίες στην διαδικτυακή αυτή τοποθεσία. Οι χρήστες θα πρέπει να ζητήσουν συγκεκριμένη επαγγελματική συμβουλή για συγκεκριμένα θέματα που τους απασχολούν και η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ως συνέπεια ερείσματος ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται στην παρούσα ή σε συνδεδεμένη διαδικτυακή τοποθεσία.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνούμεθα, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον διαδικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της. Ως εκ τούτου δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη χρηματιστηριακής ή άλλης επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.

3. Πνευματικά Δικαιώματα

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, όπως επίσης και κάθε πληροφορία, γραφική παράσταση ή εικόνα περιέχεται σε αυτήν, ανήκει στην Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ σε απουσία αντίθετης ένδειξης. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε κάθε πληροφορία που περιέχεται στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, σε σχέση ή σε αναφορά με αυτή είναι νόμιμο κεκτημένο δικαίωμα της Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ και επιφυλάσσεται. Κανένα τμήμα των κειμένων, γραφικών παραστάσεων ή εικόνων στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε καμιά μορφή ή με κανένα μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή οποιοδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένων της φωτοαντιγραφής, αποστολής με φαξ, αντιγραφής ή επαναδακτυλογράφησης ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης ή επανάκτησης, χωρίς την γραπτή άδεια της Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ.

Οτιδήποτε αντιγράψετε με την διαδικασία αντιγραφή-επικόλληση (copy-paste) όταν θα το επικολλήσετε, πάντα θα εμφανίζει αυτόματα το «(source ©: www.glavopoulos.gr)» το οποίο θα πρέπει και να διατηρείτε αυτούσιο οπουδήποτε κάνετε χρήση του τεμαχίου που αντιγράψατε απο τις ιστοσελίδες μας.

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην εταιρεία Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία. 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά της εταιρείας Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Εμείς, χρησιμοποιούμε και άλλα ονόματα χώρου (domains) δικιάς μας ιδιοκτησίας και διακριτικά της ιδιότητάς μας (πχ www.pragmatognomones.grwww.surveyors.gr, www.claims.gr κλπ) τα οποία αυτόματα ανακατευθύνονται και εμφανίζουν το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με την www.glavopoulos.gr. Τα ονόματα χώρου μας (domain names) είναι νομότυπα καταχωρημένa στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύονται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως ονόματα χώρου (domain names).

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

4. Δεσμοί (links) προς άλλα sites

Οι πληροφορίες αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν μόνο για τις δικές μας ιστοσελίδες. Παρακαλούμε να δίνετε προσοχή στα οριζόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για τα περιεχόμενα ιστοσελίδων τρίτων, που παρέχονται μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners και προβάλλονται με ιδιαίτερο τρόπο στις ιστοσελίδες μας δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν τα υιοθετούμε. Για παράνομα, προβληματικά ή ελλιπή περιεχόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων, καθώς και για βλάβες, που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών τους, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πάροχός τους. Για περιεχόμενα τρίτων είμαστε τότε μόνο υπεύθυνοι, όταν έχουμε λάβει θετική γνώση αυτών, δηλαδή ενός ενδεχόμενα παράνομου περιεχομένου και είναι τεχνικά δυνατό και εφικτό να διακόψουμε τη χρήση τους.

5. Cookies

Τα Cookies είναι αρχεία μικρού μεγέθους με κείμενα ηλεκτρονικών δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης (Browser) που χρησιμοποιήσατε και επομένως στο τερματικό (υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό τηλέφωνο κλπ) που χρησιμοποιήσατε για την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.Τα μικρά αυτά αρχεία «Cookies» αποθηκεύονται αυτόματα στο τερματικό σας χωρίς να απαιτείται κάποιας μορφής συγκατάθεση από εσάς. Αλλα Cookies, αποθηκεύονται αφού δώσετε τη συγκατάθεση σας. Εχετε την δυνατότητα να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης (Browser) που χρησιμοποιείτε, ώστε να μην εναποτίθενται Cookies τοπικά και τα ήδη υπάρχοντα να διαγράφονται αμέσως. Αν επιθυμείτε να μάθετε με ποιον τρόπο μπορείτε να προχωρήσετε σ’ αυτές τις ρυθμίσεις στον Browser σας, παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά από τις επιλογές βοήθειας του Browser σας ή να απευθυνθείτε άμεσα στον κατασκευαστή του λογισμικού σας. 

Εμείς, ως Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ, δεν εγκαθιστούμε εν γνώσει μας ούτε επεξεργαζόμαστε οποιοδήποτε Cookie.

6. Χρήση Google Analytics

Προκειμένου να προσαρμόσουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών μας, χρησιμοποιούμε μια λύση web-παρακολούθησης μέσω της Google Analytics (https://www.google.com/analytics), χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται για διαφημιστικούς και σκοπούς βελτιστοποίησης.  Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρήσης με ψευδώνυμο. Χωρίς τη συναίνεση που χορηγείται χωριστά από το πρόσωπο που επηρεάζεται, τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν προσωπικά τον επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Ούτε θα συνδυάζεται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του κομιστή του ψευδωνύμου. Στο πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση IP σας θα υποβάλλεται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται μόνο σε συντετμημένη μορφή.

Μπορείτε να εναντιωθείτε για τη μελλοντική συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/181881 .

7. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει στα μέλη του μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλες δραστηριότητές της. Με την εγγραφή σας στο newsletter μας ή με την για οποιοδήποτε λόγο αποστολή μηνύματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ, συμφωνείτε ότι δέχεστε να λαμβάνετε τα παραπάνω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8. Τροποποίηση 

Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και μεταβάλλει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και τους όρους της παρούσας, οποτεδήποτε κατά την ελεύθερη κρίση του και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση των σχετικών τροποποιήσεων μέσω της ιστοσελίδας. Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα : 

α) να πραγματοποιεί βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή λογισμικό της ιστοσελίδας

β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή και λογισμικού

γ) να διαγράφει από την ιστοσελίδα οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται στην ιστοσελίδα από επισκέπτη/χρήστη

δ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από τους επισκέπτες/χρήστες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. προσωπικά δεδομένα).

9. Συνομιλίες (chat, forum, guestbook κλπ)

Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ παρέχει υπηρεσία επικοινωνίας chat, forum, guestbook κλπ. Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες κόσμιας συμπεριφοράς, διακριτικότητας και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες και ανήθικες διατυπώσεις.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ αποδέχεται το περιεχόμενο τέτοιων ανήθικων και παράνομων διατυπώσεων, προσωπικών ιδεών και αντιλήψεων, για τις οποίες δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη.

Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή αποβάλει ή διαγράψει κάποιον επισκέπτη/χρήστη από τις σχετικές υπηρεσίες σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων πελατών και/ή επισκεπτών που λαμβάνει μέσω κάθε φύσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Χωρίς την γραπτή συναίνεσή σας, δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν καταρχάς πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις που μια τέτοια ενέργεια επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας στο personal-data@glavopoulos.gr για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το εκάστοτε από τα παραπάνω δικαιώματα ασκείται με κοινοποίηση εγγράφου προς την Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ με τους εξής τρόπους:

α) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ, Βασ.Ολγας 223, ΤΚ54646 Θεσσαλονίκη»

β) ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση personal-data@glavopoulos.gr (αλλά θα πρέπει να λάβετε κατόπιν σχετική επιβεβαίωση για την ορθή λήψη του μηνύματός σας από μας)

γ) με φαξ στο 2310-424372

Όλα τα αρχεία και τα στοιχεία που τυχόν μεταφορτώνονται (uploaded) σε εμάς καλύπτονται από την σύμβαση εχεμύθειας που τηρούμε απαρέγκλιτα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ για τη μελέτη της υπόθεσης. Αν ο εντολέας-πελάτης εκδηλώσει την επιθυμία να διακόψει τη συνεργασία του με εμάς μπορεί να ζητήσει τον φυσικό και/ή ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης του, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

Η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ενδέχεται, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, να επεξεργαζόμαστε, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει.

Το περιεχόμενο της παρούσας «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ως συνέπεια αναβάθμισης, μετατροπής ή εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τον διαδικτυακό μας τόπο. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ώστε να ενημερώνεστε για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

Κατα την σύνταξη του παρόντος κειμένου, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου είναι:

►►Ελλάδα: Νόμος 2472/1997, Νόμος 3471/2006, Άρθρο 7 Νόμου 2819/2000, Νόμος 4194/2013, Προεδρικό Διάταγμα 207/1998 και 79/2000, Κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

►►Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγία 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ

11. Προστασία Καταναλωτή

Οι υπηρεσίες που αναφέρουμε ότι παρέχουμε, αποτελούν συνάψεις σύμβασης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες διέπονται και από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (Προστασία Καταναλωτή). Μία σύμβαση με εμάς θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η πληρωμή προκαταβολής προς την Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ. Ο χρήστης/πελάτης ρητά συμφωνεί ότι η έναρξη παροχής των υπηρεσιών ξεκινά από αυτό το χρονικό σημείο.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.  Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ για κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά από την χρήση του παρόντος κόμβου όπως αναφέραμε στις προηγούμενες παραγράφους, είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκλαβόπουλος Χ. Δ. και ΣΙΑ ΕΕ έχει ως πάγια επιδίωξη να επιλύει φιλικά και εξωδικαστικά οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που εσείς ως χρήστης/επισκέπτης/πελάτης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από τεχνικής ή νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο, πληροφορία ή θέμα στον παρόντα ιστότοπο, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας είτε στο  personal-data@glavopoulos.gr είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Γιατι να μασ επιλεξετε:

  •  24/7 Πανελλήνια Υποστήριξη
  • Εργαζόμαστε για Εσάς, και Μόνο για Εσάς
  • Τοπική Προσέγγιση, Πανελλαδικά

Η τοποθεσια μασ:

Γκλαβόπουλος και Σια ΕΕ

Βασ. Ολγας 223 

2ος Όροφος

Θεσσαλονίκη,  54646