— Ζ —

Ελληνικά Αγγλικά
ζημιάdamage
ζημιάloss
ζημιά από καπνόsmoke damage
ζημίεςlosses
ζημιές από βρόχινο νερόrainwater damage
ζημιές από νεράwater damage
ζημιές που συνέβησανincurred losses
ζήτησηdemand
ζώνη του δολαρίουdollar premium