— Ξ —

Ελληνικά Αγγλικά
ξένη επένδυσηforeign investment
ξένο νόμισμαforeign currency
ξεφόρτωμα μετοχώνdumping
ξεχωριστή μεταφοράcontango