— Ρ —

Ελληνικά Αγγλικά
ρευστόliquid
ρευστότηταliquid assets
ρευστότηταliquidity
ρήτραclause
ρήτρα επαναφοράς σε ισχύreinstatement clause
ρήτρα κινδύνων πολέμουwar risks clause
ρύθμιση τοις μετρητοίςcash settlement