— Ψ —

Ελληνικά Αγγλικά
ψευδής δήλωσηfalse statement
ψευδής παρουσίαση γεγονότωνmisrepresentation