— Λ —

Ελληνικά Αγγλικά
λάθη και παραλείψειςerrors and omissions
λειτουργίες σχετικά με μεταβιβάσεις ακινήτωνconveyancing
λειτουργική έρευναoperational research
λήξηexpiration
λήξηexpiry
λήξηmaturity
ληξιπρόθεσμο ασφάλιστροpremium due
ληξιπρόθεσμος τόκοςaccrued interest
ληστείαrobbery
λήψηreceipt
λιανικήretail
λιανική πώλησηretail to
λιανική τιμήretail price
λίστα μη αποδεκτών κινδύνωνdecline list
λογαριασμόςaccount
λογαριασμόςdocket
λογαριασμός αποθεματικούreserve account
λογαριασμός ασφαλίστρωνpremium docket
λογαριασμός ασφαλίστρωνpremium statement
λογαριασμός διάθεσηςappropriation account
λογαριασμός καταθέσεωνdeposit account
λογαριασμός όψεωςchecking account
λογαριασμός ταμιευτηρίουsavings account
λογιστήςaccountant
λογιστικά διαχείρισηςmanagement accountancy
λογιστικήbook-keeping
λογιστική αξίαbook value
λογιστική ζημιάbook loss
λογιστικό κέρδοςbook profit
λογιστικός έλεγχοςaudit