— Ι —

Ελληνικά Αγγλικά
ιατρικά έξοδαmedical expenses
ιατρική γνωμάτευση, πιστοποιητικόmedical certificate
ιατρική εξέτασηhealth examination
ιατρική εξέτασηmedical examination
ίδια ζημιάown damage
ιδία κράτησηretention
ίδια κράτησηown retention
ιδιοκτησία του κράτουςpublic ownership
ίδιος κίνδυνοςown risk
ιδιωτική ασφάλισηprivate insurance
ιπποδύναμηhorse power
ισόβια πρόσοδοςlife annuity
ισοζύγιοbalance
ισοζύγιοbalance sheet
ισοζύγιο πληρωμώνbalance of payments
ισοζύγιο των άδηλων εγγράφωνinvisible trade balance
ισοζύγιο των έκδηλων εγγραφώνvisible trade balance
ισολογισμόsbalance sheet
ισολογισμός των κινδύνων (του χαρτοφυλακίου)balancing of portfolio
ίσοςpar
ισότηταparity
ισοτιμίαexchange rate
ισοτιμία συναλλάγματοςexchange
ισχυρό νόμισμαhard currency