— Φ —

Ελληνικά Αγγλικά
φάκελοςfile
φάκτοριγκfactoring
φερέγγυοςsolvent
φθίνουσες αποδόσειςdiminishing returns
φθορά από χρήσηwear and tear
φιλικός διακανονισμόςamicable settlement
φορολογική χρήσηfiscal year
φορολογικόςfiscal
φόροςtax
φόρος αγορώνpurchase tax
φόρος εισοδήματοςcapital gains tax
φόρος εισοδήματοςincome tax
φόρος κληρονομιάςdeath duty
φόρος κληρονομιάςestate duty
φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ)turnover tax
φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)value added tax (vat)
φόρος στην κατηγορία μισθοδοσίαςpayroll tax
φόρος στις εταιρίεςcorporation tax
φορτίοcargo
φόρτωση σε containercontainerisation
φορτωτικήbill of lading
φτηνάcheap
φτηνό νόμισμαcheap money
φύση (είδος) ζημιάςnature of loss
φύση εργασίας του χρήστη ενός χώρουoccupancy
φυσιολογική λήξη "χαρτοφυλακίου""running off" of a portfolio"