Διαδ. Διακανονισμού – Απ. αρ.3/21.06.2011

Διαδ. Διακανονισμού – Απ. αρ.3/21.06.2011

Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.