Διάφορα Δεδομένα και χάρτης του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης

(source ©: http://www.thpa.gr )

(Για να μεγαλώσετε την εικόνα, κάντε δεξί κλίκ και ανοίξτε σε καινούρια σελίδα)

 


Μηκη και Βάθη Ντόκων Λιμανιού Θεσσαλονίκης
Lenghs & Depths of Quays of Thessaloniki's Port
(see also http://www.thpa.gr )

Quay Nr. Length (m) Depth (m) located at Pier Nr.
Ντόκο Αρ. Μήκος (μ) Βάθος (μ) βρίσκεται στην προβλήτα Αρ.
1 325 8 1
2 90 8 1
3 200 8 1
4 400 8 btw 1 & 2
5 400 8 btw 1 & 2
6 400 8 btw 1 & 2
7 400 8 btw 1 & 2
8 400 8 btw 1 & 2
9 230 8,60 2
10 320 10,10 2
11 240 9,70 btw 2 & 3
12 240 9,20 3
13 135 10,10 3
14 230 9,70 3
15 175 10,40 btw 3 & 4
16 320 10,10 4
17 190 11,10 4
18 220 9,90 4
19 175 8,90 btw 4 & 5
20 350 9,70 5
21 185 12 5
22 370 9,50 5
23 184 8,90 btw 5 & 6
24 635 12 6
25 no data 12 6
26 550 12 6